Indvielse Søby 2000

Publiceret 14.06 2020

Voldsgaard i Søby Brunkulsmuseum indviet med manér

Husmandsstedet Voldsgaard i Søby Brunkulsmuseum blev indviet den 12. juni. Hedeselskabet har støttet med midler til en udstilling om naturens udvikling.

Med en samlet pris på 3 mio. kr. er renoveringen af husmandsstedet Voldsgaard museets hidtil største enkeltinvestering. Investeringen har kun været mulig takket være en lang række donationer fra private, virksomheder, fonde og Herning Kommune samt frivilligt arbejde til en værdi af anslået op imod én mio. kr. Fredag den 12. juni var der indvielse med taler af bl.a. Realdania og Herning Kommunes viceborgmester Anne Mette Bang Rasmussen, som betegnede stedet som ’arnestedet for brunkulseventyret’. Hun fremhævede desuden, at brunkulsmuseet fortæller en historie om vores egn. Fællesnævneren er viljen til at arbejde hårdt - det er noget af det, der har gjort Herningegnen til det, den er i dag – præget af vækst og fremdrift.

Egentlig stod Voldsgaard allerede klar til indvielse samtidig med den planlagte sæsonåbning af brunkulsmuseet 1. april, men som formanden konstaterede, udviklede det sig på grund af coronasituationen til lidt af en aprilsnar. Historien om Voldsgaard er også historien om starten på brunkulseventyret i Søby. I efteråret 1939 gav ejeren af Voldsgaard, Hans Peter Kristensen (også kendt som Peder Voldsgaard) fire arbejdsløse mænd lov til at grave efter brunkul på ejendommen, og derfra udviklede Søby sig et dansk Klondike (legendarisk guldgraverområde, red.)

Jan Svendsen, formand for Søby Brunkulsmuseum, indledte med en fortælling om det hårde arbejde på stedet:

Det var en særdeles farlig arbejdsplads, der krævede sine ofre, mens mange andre skabte det økonomiske grundlag for en bedre fremtid under kummerlige og barske forhold. Nogle fandt med andre ord lykken i Søby, andre fandt ulykken. Den kontrast rummer den ultrakorte version af historien om Søby. 

Jan Svendsen Søby 800

Han fortalte også, at bestyrelsen i mange år havde betragtet Voldsgaard som lidt af en klods om benet, og at man længe var inde i overvejelser om en nedrivning, inden man i november 2016 traf beslutning om en renovering, og da man fik Realdania med ombord, udviklede planerne sig fra en nødtørftig til en gennemgribende renovering.

Stor frivillig indsats
Arkitekt Aksel Fyhn fortalte om processen og nogle af de valg og fravalg, der var blevet truffet undervejs. Ligesom direktør Erik Ellehammer fra tømrer- og snedkerfirmaet Arne Danielsen var han stolt af resultatet. Erik Ellehammer, der siden starten af 2018 har fungeret som koordinator for en rådgivende gruppe af håndværkere, roste desuden det fantastiske frivillige engagement, der er blevet lagt for dagen.

Formand for Søby Beboerforening, Viggo Dinesen, mente også, at håndværkerne var sluppet helt godt fra det - nu kan man ligefrem glæde sig over at være nabo til huset, der i mange år henlå som en ruin og lidt af et spøgelseshus, konstaterede han.

Tøttrup ved Voldsgaard 800
Støttet af Hedeselskabet

Udstilling i stalden

I stalden ved Voldsgaard finder man en udstilling om naturens udvikling med hedens opdyrkning, gravning af brunkul og senere tilplantning. Den udstilling har Hedeselskabet støttet med 25.000 kroner fra medlemspuljen.

Hedeselskabets tidligere skovrider i området, P.F. Tøttrup, der her ses i udstillingslokalet, har hjulpet med værdifuld viden om tilplantningen af brunkulslejerne.