Søby

Publiceret 25.04 2019

Ny udstilling om naturens udvikling i Søby Brunkulslejer

På det gamle husmandssted Voldsgaard, som er en del af et omfattende renoveringsprojekt, planlægges en udstilling om naturens udvikling i Søby Brunkulslejer. Den skal fortælle om hedens opdyrkning, gravning af brunkul og tilplantning derefter, og Hedeselskabet har støttet projektet med 25.000 kroner fra medlemspuljen.

Der sker virkelig noget i Søby. Søby Brunkulslejer har haft jævnt stigende besøgstal siden 2001 og satte i 2018 rekord med 17.723 betalende gæster og 1.009 børn under 12 år. I 2018 investerede Herning Kommune 3,3 mio. kroner i Helhedsplan for Søby Brunkulslejer med stier og lignende. Som en del af området ligger husmandsstedet Voldsgaard, og det er i stalden her, at Søby Brunkulsmuseum vil arrangere en udstilling om naturens udvikling i Søby Brunkulslejer med hedens opdyrkning, gravning af brunkul og tilplantning derefter. Til det har Hedeselskabet uddelt 25.000 kroner fra medlemspuljen, der som navnet antyder, kan søges af Hedeselskabets medlemmer.

”Dette projekt hænger naturligt sammen med Hedeselskabet, fordi udstillingen kredser om det fundament, som Hedeselskabet blev skabt på for mere end 150 år siden. Men endnu vigtigere er, at folkene bag ønsker at skabe et tilbud til de mange gæster, der kommer til lejerne og dermed styrker lokalområdet. For 150 år støttede Hedeselskabet udviklingen i lokalområdet ved at udbrede viden om dyrkning, i dag uddeler vi midler, så lokalområder fortsat kan udvikle sig,” siger Vibeke Højen, projektchef i Hedeselskabet.

Projektet gennemføres og styres af Søby Brunkulsmuseum, som bygger på indsatsen fra en række frivillige – primært seniorer, og udover at formidle en vigtig del af Danmarkshistorien, er ønsket også at give de besøgende noget at tænke over.

Jan Vestergaard Svendsen, formand Søby Brunkulsmuseum, udtaler:

Udstillingen skal beskrive, hvad der sker, når vi griber ind i og bruger naturens ressourcer. Hvad har vi lært af den industrielle produktion i Søby Brunkulslejer? Hvordan ville vi gøre det i dag? Hvordan bruger vi naturens ressourcer, så vi også indtænker konsekvenser for klima og miljø? Men udstillingen kan kun blive til, fordi vi har stor opbakning fra de lokale borgerforeninger i Arnborg, Høgild, Kølkær, Søby og Fasterholt, da museet fungerer som fælles kulturcenter, og de frivillige bliver også en vigtig del af tilblivelsen af denne udstilling. Den lokale opbakning er helt afgørende for os, og vi er glade for, at Hedeselskabet anerkender både det og selvfølgelig det konkrete projekt. 

Der uddeles årligt til ti projekter fra Hedeselskabets medlemspulje, og fælles for dem er, at de har en stærk lokal forankring.