trehoje-nationalpark-mols-bjerge-djursland-foto-roar-paaske (3).jpg

Trehøje

Ambassadørerne anbefaler

Foto: Roar Paaske / VisitAarhus 

Anbefalet af: Hother Hennings, Hornslet

Hvor: Nationalpark Mols Bjerge på Djursland.

Hvorfor: Et spektakulært udsigtspunkt med 360 graders udsigt over istidslandskabet og de næringsfattige overdrev, hvor der har været drevet landbrug siden oldtiden. Trehøje ligger midt i Mols Bjerge og er en del af Nationalparken af samme navn. Området er også udpeget som en af de nye Naturnationalparker, hvor naturen skal have lov til at passe sig selv for at fremme biodiversiteten. Området er et istidslandskab fra den 3. istid – Det Ungbaltiske Isfremstød. Isfremstødet, der kom fra sydøst og kun dækkede Danmark delvist, stoppede netop i Nationalpark Mols Bjerge. De tre gletsjere Kalø, Ebeltoft og Begtrup stoppede her, og man kan tydeligt se de halvcirkelformede vige, hvor isen stoppede. Isen efterlod det bakkede morænelandskab med blandt andet Mols Bjerge.

De gamle kæmpehøje, der udgør Trehøje, er et vidnesbyrd efter bronzealderen, hvor stormænd blev stedt til hvile omkring år 1700 – 1400 f. k. Højryggede agre kan ses på stedet, hvor bønderne indtil 1600-tallet dyrkede jorden med muldfjælsploven. Herefter opgav man at dyrke jorden, fordi udbyttet var for dårligt, hvorefter arealerne primært blev brugt til græsning.  I dag afgræsser kreaturer arealerne for at forhindre dem i at springe i skov.

Natur og dyreliv: Naturtypen er lysåbent overdrev med tæt bundvegetation og spredte enebærbuske. Her på den fattigste jord er biodiversiteten størst. De afgræssede arealer giver mulighed for en stor mangfoldighed af urter og planter, bl.a. opret kobjælde og kantet kohvede, som igen giver levebetingelser for insekter, fx humlerovbille, og en række større arter som markfirben, hugorm og de store rovfugle.

Hvornår: Trehøje kan ses hele året.

Praktik: Trehøje, Toggerbovej, 8420 Knebel (søg Trehøje på GPS’en).

Mere info:
Visit Aarhus

Trehøje

Trehøje, Mols Bjerge
8420 Knebel
Danmark