IMG_8066.JPG

Langå Egeskov

Ambassadørerne anbefaler

Foto: Hedeselskabet 

Anbefalet af: Michael Glud, Randers

Hvor: Ved Langå by og Gudenåen 

Hvorfor: Skoven er et af de få steder i Danmark, hvor der har været skovgræsning i gennem lang tid (mere end 200 år) – noget som ellers blev forbudt med Skovloven i 1805, da det var ved at udrydde de sidste rester af skov i Danmark. Historien er, at Langå-bønderne fik lov til at fortsætte med at sætte deres kreaturer på græs i den lille fællesskov. Mange steder genindføres skovgræsning for at øge biodiversiteten i skoven, og her kan man faktisk får syn for sagen og se effekten af længere tids skovgræsning i en gammel egeskov. Skoven er ejet af Danmarks Naturfond, som har en pasningsaftale med HedeDanmark.

Natur- og dyreliv: Der er mange hulrugende fugle i skoven, b.la. grønspætte, sortspætte, stor flagspætte, spætmejse og broget fluesnapper. Der findes også en bestand af damflagermus, ligesom der er forekomster af sjældne svampe, som Tueporesvamp, Maj-rødblad og Gylden kam-fluesvamp.Den gamle krogede egeskov er i sig selv smuk, men derudover er der en betagende udsigt over Gudenåen og de tilknyttede enge. Om sommeren vrimler det med vandnymfer.

Følger man Pramdragerstien til østenden af skoven kan man også opleve lidt kulturhistorie. Her ligger 3 jernbanebroer fra tre forskellige tidsaldre i jernbanehistorien lige op af hinanden.

Hvornår: Skoven er spændende at besøge året rundt, men er selvfølge særlig smuk om foråret/forsommeren og i forbindelse med løvfald sidst i oktober.

Praktik: Der ligger en lille P-plads på Skovlystvej 41A, 8870 Langå, hvorfra man kan starte en gåtur i skoven.

Mere info:
Danmarks Naturfond - Langå Egeskov 

Langå Egeskov

Trækstien
8870 Langå
Danmark