IMG_8067.JPG

Bastruptårnet og Bastrup Sø

Ambassadørerne anbefaler

Foto: Hedeselskabet 

Anbefalet af: Dan Pode Poulsen, København

Hvor: 14 km øst for Frederikssund

Hvorfor: Bastrup tårnet ligger som en imponerende og mystisk ruin indpasset i det sjællandske landskab, så der fra tårnet er vid mulighed for at følge alt, hvad det sker i området. Tårnet emmer af mystik, og man véd ikke meget om opførelsen, bygherren eller formålet. Men tårnet, som er 21 meter i udvendig diameter og med imponerende 6 meter tykke vægge, formodes opført i 1. halvdel af 1100-årene og regnes som den ældste verdslige bygning i Danmark. Tårnet har ved opførelsen været én af Nordeuropas største befæstninger og har måske været anvendt til at kontrollere færdslen på den eneste ved i Nordsjælland mellem Roskilde og Helsingør. I dag er tårnet ukendt for de fleste.

Natur og dyreliv: Det kan stærkt anbefales at kombinere besøget af Bastruptårnet med en vandretur på 6,2 km rundt om Bastrup Sø som ligger enestående placeret i Mølleåens tunneldal i Natura-2000 område. Undervejs vil man passere fortidsminder og interessante natur- og kulturfænomener som er beskrevet ved skiltning på stedet.       

Hvornår: Området kan besøges hele året.

Praktik: Stengårdsvej 4, 3540 Lynge. Mulighed for parkering ved tårnet eller på parkeringsplads vest for Bastrup Sø. Turen er også velegnet som cykeltur, og der findes shelter 200 meter fra Bastrup Tårn.

Mere info:
NaturPark Mølleåens Venner - Tur 8 Bastrup Sø rundt
NaturPark Mølleåens Venner - Bastrup Tårnet
Wikipedia - Bastruptårnet

Bastruptårnet og Bastrup Sø

Stengårdsvej 4
3450 Lynge
Danmark