Klaus Astrup Nielsen

Publiceret 04.05 2017

Blå biomasse i Folketinget

Den 2. maj 2017 blev Blå Biomasse A/S præsenteret i Folketinget ved en åben høring.

Blå Biomasse A/S er stiftet og ejet af Hedeselskabet med det formål at udvikle muslingeopdræt i Limfjorden og produktion af muslingemel.

De opdrættede muslinger vil derudover i løbet af kort tid kunne optage op til 150 tons kvælstof årligt fra de danske farvande.

Interessen for Blå Biomasse er stor, og derfor blev bestyrelsesformanden for Blå Biomasse, Klaus Astrup Nielsen, inviteret ind til en åben høring om bioøkonomi i Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg den 2. maj 2017 for at præsentere Blå Biomasse A/S.

Præsentationen kan ses på Folketingets TV her - klippet med Blå Biomasse begynder når uret står på 01:10:15 og varer ca 10 minutter.


http://mobiltv.ft.dk/video/20161/mof/tv.3822?ss