Publiceret 04.12 2023

Hærvejen videre frem

Foto: Anne Sophie Petersen

Tekst: Mette Meldgaard

Historisk arv, natur, kultur og moderne faciliteter. Det kendetegner Hærvejen i vores tid og tiltrækker både lokale og besøgende. Men der er mere potentiale i ruten, og derfor er et større udviklingsarbejde i gang. Det overordnede mål er at få flere ud i naturen for at vandre eller cykle, fortæller Katrine Jespersen, kommunikationskonsulent i foreningen Udvikling Hærvejen.


Et stykke Danmarkshistorie:
Som hovedfærdselsåre og handelsrute har Hærvejen i tusinder af år bundet mennesker sammen på tværs af geografi. I dag er Hærvejen en rekreativ vandre- og cykelrute, hvor man kommer gennem varieret natur lige fra skove, bakker, ådale, heder, plantager til kyster og hav.

Til fods: Ca. 500 km fra Padborg til Hirtshals eller ca. 475 km fra Padborg til Frederikshavn.

På cykel: 454 km fra Padborg til Frederikshavn.

Hærvejen indgår også som en del af pilgrimsruten mellem Trondheim i Norge og Santiago de Compostela i Spanien.

De nye tiltag:
Udvikling Hærvejen er dannet af de 15 kommuner, som vandre- og cykelruten løber igennem. Foreningen har lagt en strategi for 2022-2025 med målet om at videreudvikle Hærvejen som et sammenhængende rekreativt område for både borgere og turister.

Udgangspunktet:
Hen over sommeren 2023 er Hærvejen blevet nøje studeret af to konsulentfirmaer, som fysisk har gennemgået ruterne. Lige fra trafiksikkerhed til underlaget på veje og stier til oplevelsen på cykel og gåben. Ruterne fik en høj scorer, og med et løft af bundniveauet kan Hærvejen nå et internationalt niveau.

Sammen med Udvikling Hærvejen har kommunerne også udarbejdet en kvalitetsstandard for Hærvejen, som skal sikre en høj kvalitet for brugerne langs hele ruten. Det er med fokus på tryghed, underlag og rekreativ værdi.

Med rutegennemgangen og kvalitetsstandarden på plads har kommunerne nu taget hul på det fælles udviklingsarbejde.

Fem hovedindsatser:
I strategien bliver der sat ind med et kvalitetsløft af ruterne, udvikling af overnatningskapacitet- og service, bedre formidling, udvikling af Hærvejsknudepunkter med services, oplevelser og aktiviteter samt bedre monitorering.

Det digitale univers bliver også forbedret og versioneret i flere sprog, så det bliver let for alle at planlægge en tur. At Hærvejen er skiltet ordentligt, er også et vigtigt punkt, påpeger Katrine Jespersen:

- Også for dem, der gerne vil putte telefonen i lommen og finde vej udelukkende via skiltningen.

Hærvejens Perler:
Mange mennesker går ture på a-til-a-ruter for at komme tilbage til udgangspunktet. Det kan være en logistisk udfordring med a-til-b-ruter, hvis man stiller bilen et sted og kun går en del af strækningen. Derfor er a-til-a-ruter, der kobler på Hærvejen – og kaldes Hærvejens Perler - en del af udviklingsarbejdet.


Bæredygtig turisme:
Som en attraktiv destination for vandring og cykling skal Hærvejen også bidrage til bæredygtighed. Det gælder både natur- og miljømæssigt, økonomisk, socialt og kulturelt.

2022-2025:
Forbedringer af Hærvejen er et langt sejt træk, men de involverede parter er allerede kommet godt i gang med udviklingen, siger Katrine Jespersen.

Projektet er støttet af Nordea-fonden, som indtil videre har bevilliget et trecifret millionbeløb.

Med tiden er målet, at tusindvis af nationale og internationale turister vælger Hærvejen. Lige så vigtig er stoltheden blandt de lokale, der bor langs det natur- og kulturhistoriske ikon.

Katrine på Hærvejen.jpg