For medlemmer

Publiceret 29.11 2021

Leder: Fra ord til handling

Leder i Vækst 4 - 2021.

COP26 – FN’s Klimakonference fandt sted i Glasgow i november, og i oktober blev det måske knap så omtalte COP15 – FN’s Biodiversitetskonference afholdt i Kunming i Kina. To centrale emner på hele verdens fælles dagsorden, og i dette nummer af Vækst berører vi dem begge. Vi kommer naturligvis ikke i bund på 36 sider, men vi laver nogle nedslagspunkter. Med udgangspunkt i Hedeselskabets nye biodiversitetspark, som blev officielt indviet først på efteråret, tager vi fat om nogle af de elementer, man både som kommune, virksomhed og privatperson kan gøre for at give det lille bidrag til øget biodiversitet, og vi har spurgt en borgmester, en lokal borger og landskabsarkitekten, hvad Viborg har fået.

Det er det nære – naturen helt tæt på, som man kan smage på og røre ved. Men så er der også det på nogle måder uhåndgribelige og for nogle uoverskuelige. Kriserne, vi har til fælles over hele kloden. I disse år vælter det frem med konferencer og møder om både klima og biodiversitet – og det er ikke kun politikere, der mødes og bliver enige om,…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.