For medlemmer

Publiceret 26.11 2018

Jordfordeling kan gøre alle glade

INTERESSERNE I DET ÅBNE LAND ER MANGE OG OFTE MODSATRETTEDE. ”COLLECTIVE IMPACT” ER ET PROJEKT, DER SKAL FINDE EN METODE, SOM SIKRER, AT ALLE PARTER FÅR GLÆDE AF DET ÅBNE LAND TRODS MODSÆTNINGERNE.

Der er rift om ”det åbne land”. Så hvordan sikrer vi, at brugen af det åbne land både gavner landbrug, natur og vandmiljø – og samtidig skaber bedre muligheder for attraktiv bosætning og fritidsliv? Det har projektet Collective Impact, som Realdania står bag, forsøgt at finde svaret på. Orbicon medvirker i projektet, og har blandt andet ansvaret for planlægningen af de jordfordelinger, der er fundamentet for projektrealiseringen.
”Det danske land er egentligt for lille til, at det kan rumme alle de arealinteresser, der er”, siger gruppeleder i Orbicon, Jan Nymark Thaysen om baggrunden for projektet. Han forklarer, at tanken bag Collective Impact er, at når der skal foretages ændringer på et areal, så noterer man alle interessehavere, der kan være på det givne område. Herefter er målet, at flest mulige interesser bliver imødekommet, via gennemførelse af en multifunktionel jordfordeling. Det gavner både den enkelte og samfundet som helhed. Eksempelvis kan landmanden spare store summer på transport, hvis hans jorder kommer til at ligge tættere på hans gård. Det…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.