For medlemmer

Publiceret 26.11 2018

De åbne vidder

Store tanker kræver plads. Måske derfor har vi mennesker altid sat pris på åbne vidder og det åbne landskab, hvor vores tanker kan flyve frit. Som Jon Lindberg Jensen fortæller i portrættet her i Vækst, er det i det åbne landskab, vi kan mærke, hvor mægtigt livet egentligt er

I 2016 vandt Jon Lindberg Jensen tv-programmet ”Alene i vildmarken”, hvor han tilbragte 45 dage under de åbne, norske vidder. Nu arbejder han med at hjælpe folk til at komme ud under himlen og mærke sig selv. Og efterspørgslen er stor, fortæller han.

Hos os i Hedeselskabet har det åbne land altid haft en speciel plads. Det var på heden, fortællingen om Hedeselskabet tog sin begyndelse i 1866. Vi har fortsat stor fokus på netop det åbne land og på, hvordan man balancerer hensynet til de funktioner, det åbne land har. Et godt eksempel er et samarbejde med Forsvaret, hvor HedeDanmark sikrer, at øvelsesterrænet bliver vedligeholdt og udviklet, så det både er egnet til at træne soldater i, og naturværdien samtidig vokser. Det åbne land er en særlig størrelse. Mange har interesser i denne type landskab. Nogle har fokus på infrastruktur, landbrug, natur og andre på rekreative formål. Derfor er det vigtigt at finde værktøjer til, hvordan vi kan sikre, at flest interesser bliver tilgodeset på de arealer, vi har til rådighed. Hvordan det kan gøres, har Orbicon…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.