For medlemmer

Publiceret 26.11 2018

Både mosekonen og kartoffelavlerne bliver tilgodeset

Højmosen er et unikt naturområde, der er levested for særlige arter og gamle myter om mosekoner og meget andet. I årtusinder er lag efter lag af spagnum-mos vokset frem. De mange lag af mos fungerer som en svamp, der holder på vandet, og det er det, der har skabt højmosen. Mange steder er højmosen imidlertid under pres på grund af dræning og tidligere tiders udvinding af tørv og spagnum. Når mosen tørrer ud, springer den i skov og det åbne land forsvinder.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem