For medlemmer

Publiceret 26.11 2018

Både mosekonen og kartoffelavlerne bliver tilgodeset

Højmosen er et unikt naturområde, der er levested for særlige arter og gamle myter om mosekoner og meget andet. I årtusinder er lag efter lag af spagnum-mos vokset frem. De mange lag af mos fungerer som en svamp, der holder på vandet, og det er det, der har skabt højmosen. Mange steder er højmosen imidlertid under pres på grund af dræning og tidligere tiders udvinding af tørv og spagnum. Når mosen tørrer ud, springer den i skov og det åbne land forsvinder.

”Og gror der først træer, opsuger træerne også vand, og så accelerer udtørringen af mosen. Det er det, vi skal forhindre i Store Vildmose”, forklarer markedschef i HedeDanmark, Mads Lundhøj.
HedeDanmark er således netop gået i gang med et helt særligt naturgenopretningsprojekt af Store Vildmose. Store Vildmose er en af Nordvesteuropas største højmoser og ligger i Jammerbugt Kommune og delvis i Brønderslev Kommune.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.