For medlemmer

Publiceret 01.11 2017

Portræt af Morten DD

Foto: Poul Madsen

Tekst: Inge Spliid Bech

Mit politikerslogan skulle være: Det handler ikke om mig

MORTEN DD – DET LYDER NÆSTEN SOM EN RAPPER, OG HAN ER DA OGSÅ EN SLAGS NATURENTERTAINER. SOM NATUR-VEJLEDER, FOREDRAGSHOLDER OG MUSEUMSINSPEKTØR. NOGLE DAGE INDFINDER METALTRÆTHEDEN SIG, FORDI HAN KONSTANT BLANDER SIG I DEBATTEN OM NATUR

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem