For medlemmer

Publiceret 27.11 2017

Natur i byen

Foto: Kristine Kiilerich

Så snart man begynder at dykke ned i begrebet ’bynatur’, dukker mange forestillinger, holdninger og visioner op. For hvad er bynatur? Findes det overhovedet? Eller er natur kun noget, der eksisterer ’på egen hånd’. Måske, måske ikke. Men ved at italesætte naturen i byen kan der skabes en dialog og rammesættelse om, hvordan byen kan indrettes, og hvordan fordelingen skal være mellem ’grønt og gråt’. Altså det, der gror, og det, der er bygget.

Men hvordan har naturen i byen det i dag – er den under pres grundet den stigende urbanisering? FN anslår, at i 2050 bor hele 65 procent af verdens befolkning i byer, hvilket svarer til, at antallet af byboere vil stige fra 3,9 milliarder i 2016 til 6,4 milliarder i 2050. Det stiller høje krav til byen, og i hvor høj grad bynatur og de grønne åndehuller er prioriteret, kommer sandsynligvis både til at handle om vilje, visioner og ressourcer.

Vi er 7,6 mia. mennesker på jorden, og vi indånder så at sige den samme luft. Det faktum, at vi er så mange mennesker betyder også, at få steder på jorden er uberørt af menneskehånd – og nok mest af alt den natur, vi bor op og ned ad. Som flere af kilderne i dette nummer peger på, må vi indse, at vi ikke kan stille os uden for naturen. Spørgsmålet er så, hvordan vi ønsker at sameksistere med den. Hvordan vi ønsker, at naturen er omkring os. 

Heldigvis kan natur noget særligt – det kan samle mennesker. Enten om en følelses-ladet eller faglig debat eller i fællesskaber, som spejderlivet eller byhaver. Man kan vel…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.