For medlemmer

Publiceret 27.11 2017

Natur i byen

Foto: Kristine Kiilerich

Så snart man begynder at dykke ned i begrebet ’bynatur’, dukker mange forestillinger, holdninger og visioner op. For hvad er bynatur? Findes det overhovedet? Eller er natur kun noget, der eksisterer ’på egen hånd’. Måske, måske ikke. Men ved at italesætte naturen i byen kan der skabes en dialog og rammesættelse om, hvordan byen kan indrettes, og hvordan fordelingen skal være mellem ’grønt og gråt’. Altså det, der gror, og det, der er bygget.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem