For medlemmer

Publiceret 01.11 2017

Hedefest i København

Glimt af Hedeselskabets historie

HEDESAGEN FOREGIK IKKE KUN I JYLLAND – I 1911 BLEV DER HOLDT EN STOR FEST I KØBENHAVN FOR AT FREMME INTERESSEN OMKRING SAGEN.

Torsdag den 9. februar 1911 blev der afholdt en fest til fremme af interessen for den jyske hedes opdyrkning i Koncertpalæet i København. Festen var tilrettelagt af en komité og var arrangeret som en aftenunderholdning, og den blev sågar overværet af Kronprins Christian og Kronprinsesse Alexandrine.

Uagtet at festen kun havde været meget lidt omtalt i bladene, samlede den dog så mange mennesker, som Koncertpalæets store sal kunne rumme. De cirka 1.500 gæster gav udtryk for begejstring med kraftige bifald efter hvert indslag. Der optrådte en række på den tid kendte kunstnere (sangere og skuespillere) samt to sagkyndige foredragsholdere.

Festen blev åbnet af et 70 mands herre-kor, der sang H. C. Andersens ’Jylland mellem tvende have’. Herefter holdt professor i skovbrug C.V.  Prytz indledningstalen, i hvilken han blandt andet omtalte, hvorledes E. M. Dalgas i sit skrift: ”Geografiske Billeder fra Heden” havde fremsat et nyt syn på heden ved dens opdeling i bakkeøer og flader. Professoren omtalte hedeopdyrkningens, især skovplantningens, betydning og…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.