For medlemmer

Publiceret 01.11 2017

Bier i byen

Oplev fire forskellige bynaturprojekter.

Hobby-biavl er en stigende interesse blandt byboere – og det er faktisk en rigtig god idé med sværmeri i haven, siger landskabsforvalter i Orbicon.

Der har så at sige været en del summen om bier gennem året – blandt andet om det produktive insekt har gode nok vilkår på landet. Men i byerne trives bierne glimrende. Frederik Jensen er landskabsfor-valter i Natur og Miljø i Orbicon og privat er han biavler, en hobby han har til fælles med sin far, hvis have – eller rettere tag på garagen – vi besøger i dagens anledning. Her står to klassiske bihuse i træ og to moderne, som mest af alt ligner opbevaringskasse i grøn flamingo, hvilket det sådan set også er. Frederik Jensen har selv seks bistader, som står ved Fredensborg Slot. Han høster godt 250 kg honning om året, hvor lidt går til eget forbrug, noget sælges til slottet og resten sælges fra delikatessebutikker. 

Hvorfor er det en god idé at have bier i byen?
"Der er masser af forskellige blomster, som er biernes fødegrundlag, lige fra tidligt forår til langt hen på sensommeren. Der er lidt varmere inde i byen end ude på landet, hvilket især er en fordel forår og efterår, og det er faktisk en hobby, der kan dyrkes i enhver have,…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.