Publiceret 28.08 2023

LYDARTIKEL Tættere på naturnær skovdrift

Foto: Jens Peter Clausen, skovfoged, Naturstyrelsen Vestjylland

Nåletræsskove og storme er ikke det bedste match. Det er nåletræer og klima til gengæld, da skovene optager mere end dobbelt så meget CO2 som løvskove. Øget stabilitet i nåletræsskove og -plantager er derfor et vigtigt element i et stort igangværende projekt, LIFE 4Forest under EU’s LIFE-program, der skal fremme bæredygtig produktion.

                                                          Lyt til artiklen - klik her