For medlemmer

Publiceret 23.08 2021

Vådområdeprojektet Syvhøje: En stor og slynget sidegevinst

Foto: Christian Agerskov Munk

Tekst: Inge Spliid Bech

Når der bliver udført projekter i statens vandplaner er hovedformålet at nedsætte udledningen af kvælstof til blandt andet fjorde, men oven i resulterer det mange steder også i fantastiske naturprojekter.

12 km. Det lyder måske umiddelbart ikke af så meget, men hvis du nu danner et billede af, at du står med en skovl i hånden og skal grave et 12 km langt vandløb, så er det pludselig en helt anden snak. Det er selvfølgelig ikke skovl og trillebør, som HedeDanmark har til rådighed, men store gravemaskiner og dumpere, men det ændrer ikke ved, at det er en enorm opgave, de er godt i gang med her uden for Næstved, hvor Sjællands største vådområdeprojekt folder sig ud. Syvhøje hedder projektet, og her skal altså graves 12 km nyt, slynget vandløb, som munder ud i Karrebæk Fjord. Det er nu ikke selve vandløbet, der er hovedpersonen – det er fjorden, som lider under for stor næringsstofbelastning, og derfor har Næstved Kommune i en årrække arbejdet med projekter, som skal sænke den belastning – under statens…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.