For medlemmer

Publiceret 23.08 2021

Hedeselskabet støtter: Skolehave til børn og unge i Bagsværd

Medlemspuljeprojekt fra 2021

”Skole under åben himmel”. Det lyder på alle måder dejligt for både børn og voksne, og det er netop, hvad Bagsværd Kostskole i stigende grad har praktiseret i de senere år som en del af målet om at inddrage naturen mere i undervisningen. Emneuger har haft fokus på biodiversitet, og begynderklasse samt 1. klasse har en ugentlig dag med undervisning i naturen.

”De resultater vi har set og vores egen, forældres og elevers interesse har gjort, at vi i endnu højere grad gerne vil brede naturforståelsen, det cirkulære og ”hands-on”-læringen ud til endnu flere af skolens elever. Vores elever giver ofte udtryk for, at den ro, der er udenfor er af stor betydning for dem – at de bedre kan lære og koncentrere sig under åben himmel,” fortæller lærer og leder af projektet, Connie Heiner.

Det betyder, at næste skoleår byder på etablering af en skolehave, som bliver centreret omkring det sted, de kalder ”Stenhuset” ved skolens kostafdeling.

”Det er i første omgang elever fra 2…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.