Publiceret 08.03 2024

Skarpe snuder og naturlig skadedyrsbekæmpelse

Foto: Martin Kunzendorf

Tekst: Mette Meldgaard

Hunde er dygtige og effektive til at bekæmpe skadedyr, og samtidig er det en miljøvenlig metode. Men det kræver også træning, beståede prøver og et trygt og godt hjem til den firbenede kollega. Nyeste medlem af HedeDanmark-teamet er Tommy, som hundefører Brian Vastila så et stort potentiale i og derfor adopterede fra Dyreværnets internat i Rødovre.

Det er ikke det letteste i verden at få et holdfoto. Og da slet ikke med tre ivrige og nysgerrige hunde, der har travlt med at undersøge alt, hvad der er omkring dem – og som hellere end gerne vil sendes på opgave.

Men labradoren Hunter (2,5 år), Jack Russell Terrieren Ruth (5 år) og krydset mellem labrador og dansk-svensk gårdhund Tommy (2 år) er samtidig meget tro over for deres respektive ejere. Derfor lykkedes det den tålmodige fotograf at forevige trioen med stil.

Tillid er da også et grundlæggende vilkår for hund og ejer i samarbejdet om skadedyrsbekæmpelse. Samarbejder, der kun kommer flere af.

- Det bliver mere og mere almindeligt at bruge hunde i skadedyrsbranchen, fordi det er effektivt, tids- og ressourcebesparende, siger hundefører Bettina Thiemke, der har indrettet forsædet i varevognen til Hunter og Ruth, så de sidder sikkert på vejen rundt i landet.

Det samme er tilfældet i Brian Vastilas varevogn, hvor hans nye hund Tommy nu har fast plads.

Racer og evner
Som udgangspunkt kan flere racer blive såkaldte brugshunde. Terriere og jagthunde er særligt egnede, men en labrador har også sine egenskaber.


De små terriere kan navigere mange steder og forstår at gøre det af med skadedyret, mens labrador og dansk-svensk gårdhund med deres gode næser er dygtige til at afsøge et område.

En servicetekniker skal selv kunne stille med en kvalificeret hund, hvis vedkommende vil være hundefører. Derfor ligger der en stor egeninteresse i jobbet.

- Som ejer og hundefører tager man også et stort ansvar på hundens vegne, påpeger Bettina Thiemke.

Selv om racen egner sig, betyder det ikke, at den enkelte hund også gør.

- Vi har flere eksempler på, at hundene bliver bange og ikke tør gå på glatte gulve. Eller at de er bange for lyde. Vi skal have hunde, der kan og vil arbejde sammen med os.

Brugshundens vigtigste opgave er at hjælpe med at identificere, hvor der er et problem med skadedyr i fx en fødevarebutik eller på et fødevarelager. Med deres skarpe lugtesans afsøger de det pågældende område og fortæller hundeføreren, om der er skadedyr – eller om der har været et skadedyr.

- Med hundene får vi hurtigere lokaliseret problemerne og sat løsninger i værk. Hundene fortæller også, hvor vi skal sætte fælder og lukke et hul. De gør bekæmpelsen mere målrettet, kortere og præcis.

Det er effektiv og giftfri bekæmpelse.

Ruth-Hunter-Tommy_Martin Kunzendorf

Træning og prøver
Når HedeDanmark sender en tekniker og en kvik firbenet makker ud, har de papirerne i orden.
For det kræver både omfattende træning, teori og en afsluttende prøve at blive hundefører.


Man skal lære, hvordan man træner med sin hund, og hvordan man læser hunden og dens kropssprog, når den får færden af skadedyr.

Der er ingen regler for hundens alder i forhold til den afsluttende prøve. Det er en vurderingssag for ejeren og dermed et ansvar, man påtager sig på hundens vegne. Flere peger på, at hunden skal være minimum 8 måneder gammel, før den bliver gjort klar til at gå til prøven.

Miljøtræning er også meget vigtig, og derfor er det om at have hunden med på job fra hvalp, understreger Bettina Thiemke.

- Det er så vigtigt, den lærer at gå på trapper og på glatte gulve, at høre lyde og ligge i bilen. I den periode lærer den også at agere med mange mennesker og andre hunde.

For en servicetekniker uden brancheerfaring tager det 9 måneder at blive hundefører, mens 3 måneder er nok for den erfarne tekniker. Uanset længden af træningsforløb er det op til den enkelte virksomhed at foretage den endelige prøve i forbindelse med certificeringen af hunden.

Til prøven skal hunden finde en mus og en rotte på under en time i en hal på størrelse med en håndboldhal. Det er ofte en tætpakket maskinhal med masser af skjulesteder for skadedyrene.

Bettina Thiemke har fem års erfaring som hundefører fra en tidligere virksomhed, og i foråret 2023 bestod hun prøven i HedeDanmark med Hunter og Ruth. De løste begge opgaven inden for et kvarter.

Brian Vastila har været hundefører i fire år, og før jul bestod Tommy også prøven.

– og det gjorde han med bravur, siger den stolte ejer.  

Tommys historie skal også næsten have et helt afsnit.

Udrykning og forebyggelse
For brugshund og servicetekniker ændrer en arbejdsdag sig typisk flere gange på en dag.


Skadedyr trækker ind via døre, porte og huller hele året. Men travlheden peaker i efterårs- og vintermånederne, når markerne bliver høstet, og det bliver koldt og vådt.

Brugshundene løser især akutopgaverne med mus eller rotter i fødevarebutikker. Det kan blive en dyr fornøjelse for en virksomhed, hvis de ubudne gæster flytter ind. Økonomisk, hvis butikken skal lukkes, ligesom omdømme og image kan lide et knæk.

De konsekvenser er en vagttelefonordning med til at skærpe, hvor hund og tekniker rykker ud inden for 4 timer i hele landet. Fra de får opkaldet til at være på stedet og være i gang, så skaden begrænses mest muligt.

- Vi smider alt, hvad vi har i hænderne og kører ud på opgaven, siger Bettina Thiemke og forklarer, hvordan hun aflæser hunden under søgningen. Finder den noget interessant, bliver den hektisk og insisterende.

Hundene kan også lugte, hvor skadedyret har været. Den behøver altså ikke at kunne se efterladte spor, som mennesker gør.

Selv om nu-og-her-opgaver fylder meget, er forebyggende servicebesøg også en integrerende del af opgaverne.

Fødevareproducenter har pligt til at indrapportere til myndighederne, og uanmeldte kontroller stiller krav til dokumentationen. Den sørger serviceteknikerne for. De rådgiver og vejleder også inden for sikring af bygninger og afdækning af potentielle indgange.

gruppe1_edited.jpg

Det perfekte match
Tommy er den nyeste ansatte blandt brugshundene – og han ligner vitterligt verdens gladeste hund, som han står der i sneen en januardag i Sorø. Eller står og står. Alt synes interessant for det toårige kryds mellem en labrador og dansk-svensk skovhund, som Brian Vastila hentede hos Dyreværnet i Rødovre sidste forår.

Om det er faren eller moren, der er den ene eller anden race, står hen i det uvisse. Men faktum er, at den langbenede krydsning efter en svær start på livet er havnet hos den helt rigtige familie – og i det helt rigtige job.

For Brian Vastila så rigtigt, da han pludselig måtte ud og finde en ny hund, fordi hans Cairn Terrier Ellie ikke længere var fit for jobbet.

- Hun lever nu det søde pensionistliv liggende på ryggen i sofaen. I øvrigt sammen med familiens tredje hund.

I søgningen på Ellies afløser stødte hundeføreren på Dyreværnets hjemmeside, hvor han så et foto af Tommy, der lige var blevet indleveret. Han har tidligere hentet en familiehund på et internat, så det var ikke fremmet for ham at se den vej.

Men at han også skulle finde det perfekt match, kom alligevel bag på ham.

- Mikset af labrador og dansk-svensk gårdhund var slet ikke et miks, jeg havde tænkt over. Det var virkelig så tilfældigt, som det kunne blive. Og jeg tænkte;

- Det er jo en fuldstændig perfekt kombination, det er den, jeg skal bruge.

Dyreværnet fandt det også interessant, at Tommy potentielt set kunne få et aktivt liv med et job, hvor han kunne bruge sine naturlige instinkter.

Det er en længere proces at få en hund fra Dyreværnet, men i dette tilfælde fik Brian Vastila helt undtagelsesvis lov til at låne Tommy for en dag, så han kunne vurdere hundens evner som brugshund. Tommy viste sig at være et naturtalent, som lynhurtigt forstod sin opgave og ikke blev bange for ukendte lyde og andre mennesker.

- Lige så snart man ved, hunden har drivet, er den også til at træne.

Dermed var sagen klar, og træningen kunne begynde. Selv om Tommy ikke længere var en hvalp, havde han ikke fået den grundlæggende opdragelse som fx lydighed.

- Det arbejder jeg stadig med. Han er meget nysgerrig på verden, og han har også en labradors madglæde, siger Brian Vastila og tilføjer:

- Jeg har nok i virkeligheden fået en halvanden år gammel hvalp.

Men et halvt år efter Brian Vastila havde adopteret Tommy, vurderede han, at hunden var klar til at gå til certificeringsprøven.

- Jeg har også en super god og støttende kollega, som sagde: det kan han godt. Og så turde jeg godt sige, at det var nu.

Det gik som bekendt helt perfekt. I dag har Tommy både et job og et hjem, hvor der er børn og andre hunde. Planen er, at han skal være med på farten de næste mange år.

- Jeg er meget, meget glad – og hele familien er meget glade.

tommy.jpg

Pension
Det er meget individuelt, hvornår en hund ikke længere kan arbejde.


- Som hundeejer og -fører er man sammen med sin hund døgnet rundt, og man ser derfor med det samme, om hunden er mindre motiveret eller utilpas, siger Bettina Thiemke.

- Der er så mange faktorer, der spiller ind. Nogle hunde er færdige som 6-årige, mens andre holder, til de bliver 13 år. Det er simpelthen et spørgsmål om at kigge på sin hund. Og omvendt, så længe den kan udføre sit arbejde og synes, det er sjovt, er det bare om at tage den med og holde den i gang.


Lige nu er alle i topform.

- Jeg elsker at have dem med på arbejde og arbejde sammen med dem. Og brugshunde er kommet for at blive, det er jeg slet ikke i tvivl om, mener Bettina Thiemke, der drillende kalder Ruth for en lille finke, da den lille terrier som den første bliver lukket ind i bilen og ikke lægger skjul på sin utilfredshed. Sneen var sjovere.

Men alle kender deres plads, deres opgaver og ved, hvor deres hjem er.

Ruth-Hunter-Tommy_Martin Kunzendorf

Hunde i HedeDanmark

HedeDanmarks skadedyrsservice har pt. 17 brugshunde og 10 serviceteknikere fordelt i hele landet.

Holdet af hunde: Abbie, Nusser, Alba, Sia, James, Dixie, Nellie, Frika, Geri, Ruth, Hunter, Tommy, Eddie, Lillie, Milli, Lilo og Kaya.

Serviceteknikerne, der alle er certificerede hundeførere, har ansvaret for altid at have en funktionsdygtig hund.

Udgifterne til vacciner, forsikring og sygeforsikring bliver dækket.


I 2023 blev det første førstehjælpskursus afholdt, hvor hundeførerne lærte at behandle deres hund i felten.