For medlemmer

Publiceret 28.02 2022

Leder: I skovens dybe stille ro...

Leder i Vækst 1 - 2022.

… er der også fuld fart på, og i dette nummer af Vækst har vi valgt at lade skoven være hovedperson. I dag er cirka 14 procent af Danmarks areal dækket af skov, og det nationale mål er, at det tal skal op mellem 20 og 25 procent. Det bliver der arbejdet på fra mange sider. Hedeselskabet bidrager blandt andet gennem klimaskovkonceptet, hvor vi rejser skov i samarbejde med virksomheder og organisationer – senest er der indgået samarbejde med Scanenergi, og det kan du læse mere om i bladet. Der er også en stigende interesse fra helt almindelige danskere, der ønsker at give deres bidrag til at få mere skov. I 1800-tallet talte man om plantning som en national opgave, en folkesag. Der er vi nok ikke helt endnu, men hvem ved, om vi er på vej derhen.

Men inden små planter er blevet til en fuldvoksen skov, har en lang proces fundet sted, og det hele begynder med et frø. I 1954 etablerede Hedeselskabet en skovfrøcentral for at arbejde med forædling, og det arbejder vi stadig med – i dag gennem HD Seed, som er godt på vej…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.