For medlemmer

Publiceret 28.02 2022

Er vi på vej til plantningssagen anno 2000-tallet?

Foto: Hedeselskabet, Christian Munk og Inge Spliid Bech

Tekst: Inge Spliid Bech

I 1800-tallet talte man om plantning som en national opgave - en folkesag. Dertil er vi nok ikke nået endnu, men der er igen kommet øget fokus på plantning og skovens fortræffeligheder – også hos andre end skovfolk. 


Plantning har igen fået national opmærksomhed, men at kalde det en sag, er måske nok en tilsnigelse. Det mener i hvert fald de tre kilder i denne artikel; Christian Als, skovrider i Hedeselskabet gennem godt 40 år, Mads Frimann Olsen, klimapartner og i front for Hedeselskabets klimaskovkoncept og endelig Jens Brøgger, COO i Scanenergi, der netop har indgået en klimaskovaftale, som skal sikre flere træer i Danmark. Men der er alligevel nogle paralleller at trække til 1800-tallets bidragsydere og op til i dag. Måske ser vi endda de første skridt mod, at plantning igen bliver en national sag. Hvem ved. I hvert fald har skovrejsning så meget perspektiv og potentiale, at der inden for de seneste par år er afholdt et tv-show” Danmark Planter Træer”…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.