For medlemmer

Publiceret 20.02 2019

Vandet kommer

Vandstanden i havene stiger

FN’s Verdensmål 13 handler om at bekæmpe konsekvenserne af klimaforandringerne. I denne tid er der derfor øget fokus på, hvordan vi sikrer kysterne og byerne ved dem. Mennesket har formentligt beskyttet sig med diger, så længe der har været bysamfund langs kysten. Det ældste dige til beskyttelse af marsken langs Vadehavet blev eksempelvis opført i 1556. Diger er imidlertid ikke, hvad de har været, og kystbeskyttelse er meget mere end diger. Det ved de alt om i Holland. Ikke mindst i den hollandske by Katwijk, hvor der blandt andet er bygget et kæmpe parkeringshus ind i digerne. Projektet har vundet en lang række arkitekturpriser og er et af mange beviser på, at multifunktionalitet er nøgleordet for moderne kystbeskyttelse. Det gælder også en række nuværende og fremtidige danske projekter. Realdania har således afsat 60 mio. kr. til 20 nye projekter, der skal sikre byer ved kysten.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.