For medlemmer

Publiceret 20.02 2019

Mergel i lange baner

MERGEL KAN FORBEDRE UDBYTTET PÅ MARKERNE. GENNEM TIDEN HAR HEDESELSKABET SØRGET FOR, AT DEN BLEV BRAGT FRA MERGELGRAV TIL MARK.

Mergel er kalkholdigt ler og bliver anvendt til forbedring af sure jorder. Allerede romerne kendte til anvendelse af mergel, og også i Danmark er mergel blevet anvendt i jordbruget før Hedeselskabets stiftelse, men ikke i særlig stor udstrækning. Begrænsningen lå i, at man manglede et fuldt overblik over mergelforekomsterne, samt at fragt muligheder var begrænset til heste- og studekøretøjer, der på dårlige veje udelukkede en længere transport.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.