For medlemmer

Publiceret 20.02 2019

Et kringlet forløb

Borgerne langs Harrestrup Å lever i stadig stigende risiko for at blive oversvømmet med regnvand og ildelugtende spildevand under voldsomme skybrud, men det skal et af landets største klimatilpasningsprojekter nu lave om på. Harrestrup Å løber gennem ti storkøbenhavnske kommuner. Den har sit udspring ved Harrestrup nær Herstedøster og sit udløb ved Kalvebod Strand.
De ti kommuner har besluttet at samarbejde om  at tilpasse åen, så den kan medvirke til at forhindre oversvømmelser og samtidigt give kommunerne mulighed for at give åen flere slyngninger, forbedre vandkvaliteten samt skabe rekreative områder langs den. En proces, der ikke altid har været snorlige, men snarere har haft et noget kringlet forløb.

Det primære mål med Harrestrup Å-projektet er at indrette åen og ådalen, så vandløbet og arealerne omkring kan benyttes til at forsinke vandet i forbindelse med voldsomme regnhændelser. Nedstrøms skal vandet modsat hjælpes hurtigere ud af åen. I alt er der intet mindre end 40 delprojekter langs åen, der skal udføres af kommunerne.

”I Københavns Kommune er der eksempelvis fokus på naturgenopretning, fordi store dele af åen er flisebelagt. Faktisk skal man ret tæt på åen for at se den. Mange ved ikke, at den er der. I Vigerslev arbejder man derfor på at give bedre adgang til åen og gøre den mere synlig,” fortæller projektleder i Orbicon Anne Steensen Blicher. Henover de næste 20 år skal der gennemføres anlægsprojekter for 1,1 mia. kr. Projektleder i Orbicon, Anne Steensen Blicher, beskriver Harrestrup Å-projektet som noget særligt.

”Det er noget helt særligt, at ti kommuner nu går sammen i et projekt af den her type. Hver kommune har et stort bagland, og i samarbejdet har vi hele tiden været meget opmærksomme på, at ingen føler, at de bliver løbet henover. Det…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.