For medlemmer

Publiceret 20.02 2019

Et kringlet forløb

Borgerne langs Harrestrup Å lever i stadig stigende risiko for at blive oversvømmet med regnvand og ildelugtende spildevand under voldsomme skybrud, men det skal et af landets største klimatilpasningsprojekter nu lave om på. Harrestrup Å løber gennem ti storkøbenhavnske kommuner. Den har sit udspring ved Harrestrup nær Herstedøster og sit udløb ved Kalvebod Strand.
De ti kommuner har besluttet at samarbejde om  at tilpasse åen, så den kan medvirke til at forhindre oversvømmelser og samtidigt give kommunerne mulighed for at give åen flere slyngninger, forbedre vandkvaliteten samt skabe rekreative områder langs den. En proces, der ikke altid har været snorlige, men snarere har haft et noget kringlet forløb.

For medlemmer

I tidsskriftet Vækst formidler vi viden mellem praktikere og eksperter med fokus på benyttelse og beskyttelse af naturen. Bliv medlem og læs magasinet

Bliv medlem