For medlemmer

Publiceret 20.02 2019

10 kolde facts - om klimaet, aftaler og stigende temperaturer

- om klimaet, aftaler og stigende temperaturer

50 mia. tons
Hvert år udleder verdens befolkning over 50 mia. tons drivhusgas. Tre fjerdedele er CO2. Resten er metan, lattergas og andre drivhusgasser. En borekerne af ældgammel indlandsis viser, at nutidens koncentration af drivhusgasser i atmosfæren er den højeste i 800.000 år.

Ppm
Man regner koncentration af CO2 i atmosfæren i ppm. Ppm er en forkortelse fra engelsk og står for parts per million. Før in dustrialiseringen og før vores stigende forbrug af kul og olie tog fart, var det naturlige indhold af CO2 i atmosfæren mindre end 280 ppm. I dag er tallet steget til 410, og koncentrationen vokser med mere end 2 ppm om året.

Klimafølsomhed
Et komplicerende element, som forskerne er opmærksomme på, er det, de kalder klimaføl-somhed, nemlig at klimaforandringerne har en række selvforstærkende effekter.
Et eksempel er, når den hvide is og sne smelter, så bliver havenes og landjordens overflader eksempelvis mørkere. Da mørke overflader suger varmen til sig, bliver opvarmningen forstærket.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.