For medlemmer

Publiceret 26.02 2018

Historie fra jubilæumlegatet - Kasper Miller

Hedeselskabet støtter

Kasper Miller læser Architectural Technology & Construc-tion Management ved tekniske & teknologiske studier ved Københavns Erhvervsakademi og har stor interesse for BIM (Bygnings Informations Modellering).

”LEAN har til formål at øge effektiviteten ved at mindske bureaukrati, herunder ressourcespild, risici og fejl. Det er lige netop den funktion, som BIM er skræddersyet til at have i byggeindustrien,” siger Kasper Miller.

”Og gennem en BIM-model kan energibesparelser beregnes med stor præcision, hvilket givet mulighed for at benchmarke renoveringsforslag på både ydelse og design. Den største styrke ved BIM-modeller er dog, at kunden og øvrige aktører kan blive præsenteret for de mange gevinster på et visuelt plan og derved have bedre mulighed for at tage stilling til projektudarbejdelsen." 

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.