Biodiversitet i skoven

På naturens præmisser

Publiceret 04.06 2020

Klimaskov og biodiversitet

Når vi etablerer en ny skov, arbejder vi på naturens, geografiens og træernes præmisser. Vi skaber en mangfoldig skov, som både indeholder arealer målrettet produktion og arealer, hvor biodiversitet er i højsædet – hvor naturen får lov at råde. 

Der udvælges forskellige træarter, som skaber en robust skov, og hvor vi samtidig har mulighed for at tage højde for og prioritere arter, som er i nedgang eller truet i området. Vi skaber brede skovbryn, for det er netop i overgangen mellem forskellige naturtyper, at biodiversitet har gode forhold. 

Skovbunden er hjem for mange små dyr

Vi anlægger søer eller nedlægger grøfter, da våde områder også er med til at give en mangfoldig skov. Vi udlægger lysåbne skovenge til høst eller græsning, og vi arbejder med at skabe korridorer i landskabet, da sammenhængende natur netop er en forudsætning for at bremse nedgang i biodiversitet. 

Skovene etableres som fredskov. Det betyder, at når først skoven er etableret, skal der være skov på arealet til tid og evighed. Når skoven fældes, skal der etableres ny skov.