Deponering af organisk affald på lossepladser har gennem årene været en almindelig måde at bortskaffe affald fra husholdninger og industrier på. Når organisk affald deponeres, foregår der en række nedbrydningsprocesser, som fører til dannelse af lossepladsgas.

Lossepladsgas er en blandet gasart ligesom biogas. Den primære del af gassen (40-65%) er metan. Metan er hovedbestanddelen af naturgas, og lossepladsgas kan derfor bruges i stedet for naturgas i eksempelvis kedler og motorer. Lossepladsgas er en kraftig drivhusgas med 21 gange større effekt end en tilsvarende mængde kuldioxid. Hvis lossepladsgasen ikke indvindes, frigives metanindholdet til atmosfæren og øger drivhuseffekten.

Miljømæssige gevinster

  • Indvinding af lossepladsgas bidrager til reduktion af drivhuseffekten
  • Lossepladsgas kan erstatte fossile brændstoffer i energiproduktion
Polen

Enricom udvikler og driver tre gasindvindingsanlæg:

  1. Lubna ved Góra Kalwaria: Anlægget har en kapacitet på 2 x 836 kWh el og 2 mw varme.
  2. Legajny: Anlægget er dimensioneret til 802 kWh el og 1 mw varme.
  3. Sosnowiec: Anlægget har en kapacitet på 802 kWh el og 1 mw varme.

 

Kontakt Enricom A/S

Vil du vide mere om Enricom A/S eller Enricom Sp. z o.o., så kontakt direktør Klaus Astrup Nielsen på tlf. 4174 7563 eller på mail