For medlemmer

Publiceret 01.11 2017

Rekreativt regnvandsbassin

Oplev fire forskellige bynaturprojekter.

I Værebroparken i Gladsaxe lå et indhegnet og tilgroet regnvandsbassin, som i dag er blevet omdrejningspunktet for en grøn park til stor glæde for naboerne.

I takt med øget nedbør har kommuner og forsyninger behov for at have områder, hvor vandet stuves op, så det ikke havner i kældre og andre uhensigtsmæssige steder. I Værebroparken i Bagsværd, lidt nord for København, lå et regnvandsbassin bag et hegn i et tilgroet krat, og der var behov for at udvide bassinet. Dette ville efterlade forsyningsselskabet Novafos med en hel del overskydende jord, og derfra opstod ideen til at udvikle området – ikke mindst til gavn for naboerne og naturen.

Orbicon har sammen med Thomas Aabling Vandmiljø været ansvarlig for en beboerinddragelsesproces og derefter skabe et landskab med udgangspunkt i naboernes ønsker og ved at gøre brug af den overskydende jord fra bassinet. Derudover har de skitseret rammerne for en fremtidig udvikling af aktiviteter i området.

Karin Kragsig Peschardt fra Orbicon har været projektleder på opgaven og fortæller her, hvad der er kommet ud af de 3.100 m3 jord.

”Vand har en enorm værdi, men bassinet var ikke synligt længere, og dermed udgjorde det også en sikkerhedsrisiko, hvis man først kom…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.