Jakob Bundgaard og Allan Bechsgaard
Klimaskov

Bliv klimapartner

Vi arbejder med to partnerskabsmodeller for vores klimapartnere. Læs mere om, hvordan I bliver klimaskovejere som COOP eller klimaskovsponsorer som NRGI

Om klimaskoven

DDH Forest varetager Hedeselskabets skovejerskab i både Danmark, Baltikum og Frankrig

Hvad er klimaskov?

Klimaskov er en konkret klimaløsning som udvikler mangfoldig natur og træprodukter - til glæde for det nuværende fællesskab, for vores børn og for vores børnebørn.

Lærketræ

Hvorfor klimaskov?

Skov er det mest effektive værktøj til at binde og lagre CO2, og er et vigtigt redskab til at forbedre vores CO2-aftryk. Samtidig forbedrer og sikrer skov kvaliteten af vores drikkevand og skaber rekreative rammer for borgere. I Hedeselskabet hjælper vi danske virksomheder med at etablere egen klimaskov til glæde for naturen, klimaet, medarbejdere og kunder.

Skovrejsning i HedeDanmark

Hvordan kan vi hjælpe?

Med 150 års erfaring og faglig viden om natur er vi den naturlige partner, når der skal rejses skov. Vi finder jorden, rejser skoven og passer den. Vi sørger for at dokumentere og rapportere gevinsten for miljøet og vores partnere.

Spirer

Interesseret?

Er I interesseret i at blive klimapartner, kan I kontakte os og sætte et indledende møde op. Hedeselskabet har gennem mere end 150 år arbejdet med skovrejsning, skovdrift, rådgivning, og vi er stadig en af Danmarks største private skovejere. 

Forside klimaskovbrochure juni 2021

Konceptet: Klimaskov - for fællesskabet

Vores koncept gør det muligt for virksomheder, organisationer og privatpersoner at etablere deres egen klimaskov i Danmark til gavn for naturen og klimaet – og til glæde for os i dag og for vores børn og børnebørn.

Klimaskov bogen

Bog om skoven som CO2-binder

”Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet” er titlen på udgivelsen, hvor forskere og praktikere i fællesskab opfordrer til et paradigmeskift i både den offentlige debat og i den danske skovdrift.