Minivådområder

Små enheder der reducerer udledningen af kvælstof og fosfor på en fleksibel og billig måde, som er skånsom for miljøet.

Kontakt os
Nyt om minivådområder

Minivådområder understøtter fremtidens planteavl

Nyt, stort projektpartnerskab med vidtrækkende perspektiver skal arbejde med løsninger på nogle af landbrugets største udfordringer. Minivådområder skal bidrage til, at vandmiljøet ikke påvirkes yderligere.

Læs mere

Fakta om

- Fra et drænopland på 100 ha med et typisk kvælstoftab på 20-40 kg N/ha/år kan et minivådområde fjerne ca. 1.000 kg N/år samt 30-80 % af fosfortilførslen
- Der arbejdes med to typer minivådområder: åbne bassiner og matriceanlæg
- Matriceanlæggene er mere effektive pr. arealenhed: 0,15 ha pr. 100 ha drænopland (åbne bassiner kræver 1 ha anlæg pr. 100 ha drænopland)
- Etablering af minivådområder kan fremme den biologiske mangfoldighed i det åbne land.

minivådområder

- Etablering af minivådområder kan have en positiv effekt i forhold til jagt.
- Minivådområder kan styrke de rekreative muligheder for lokalbefolkningen.
- Etablering af minivådområder har et beskæftigelsespotentiale i de danske landområder.
- Minivådområder kan bidrage til at genskabe den naturlige forsinkelse af vandafstrømningen i landskabet og derved indgå i klimatilpasningen.