Bestyrelsen

I Hedeselskabets bestyrelse sidder ni personer, hvoraf de tre er medarbejdervalgte.

Herunder kan du finde Hedeselskabets bestyrelse.

Frants Bernstorff-Gyldensteen

Formand for bestyrelsen

Jørgen Skeel

Næstformand for bestyrelsen og formand for repræsentantskabet

Bolette van Ingen Bro

Bestyrelsesmedlem

Jens Ejner Christensen

Bestyrelsesmedlem

Torben Bøgh Christensen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Karen Margrethe Jacobsen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Poul-Erik Nielsen

Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

Stig Pastwa

Bestyrelsesmedlem

Dorrit Vanglo

Bestyrelsesmedlem