Vores uddelinger

Hedeselskabet har en tradition for at støtte og gennemføre relevante udviklingsprojekter, som ligger inden for formålsparagraffen.

Da Hedeselskabet er en selvejende institution med status som erhvervsdrivende fond vil overskuddet af Hedeselskabets kommercielle aktiviteter ikke blive udbetalt til en stribe aktionærer. I stedet investerer Hedeselskabet pengene i for eksempel innovation og i at gøre Danmark til et bedre sted at være for de fremtidige generationer. Det gør vi ved at dele penge ud til forskellige formål. Uddelingerne går både til større udviklingsprojekter og mindre konkrete initiativer – alle inden for natur, miljø og energi.

Herunder kan du læse lidt mere om nogle af de større projekter, som vi har støttet.

Digerne på Hessel Herregård

Hessel Herregård er i gang med en større renovering, herunder af de klassiske stendiger. Projektets formål er at sikre digerne, den gamle kulturhistoriske "hegning" der omgiver Museet Herregården Hessel. Ved bevaringen af digerne opretholdes en op mod 300 år gammel hegning mellem gårdens areal og det omkringliggende åbne landskab.
Læs mere om digerne her

Fra græsplæne til vild natur i Skals

Skals – højskolen for design og håndarbejde transformerer i den kommende tid et fladt græsplæneareal om til en varieret naturhave med fokus på biodiversitet. Det projekt har Hedeselskabet støttet med midler.
Læs mere om projektet her

En natur-schweizerkniv i Kelstrup Plantage

I Kelstrup Plantage skal en ny sti gennem et varieret naturområde give bedre adgang til naturoplevelser for især ældre og gangbesværede – men til glæde for alle. Det bliver let at komme til og fra stien og opleve den varierede natur med åben bøgeskov, søer, engareal, en mere lukket skov, produktionsskov og de græssende geder.
Læs mere om projektet her

Idrætshøjskole får ny og anderledes køkkenhave

Det skorter ikke på ambitionerne på Idrætshøjskolen Bosei, der vil anlægge en stor egenproduktion af grøntsager, som både skal forsyne skolen og to lokale restauranter. Det er et led i et større fokus på bæredygtighed på den danske idrætshøjskole med japansk twist.
Læs mere om køkkenhaven her

Bier og insekter skal ha’ det bedre

Naturkraft i Ringkøbing bliver ikke kun en oplevelse for de besøgende – området vil også bidrage til bedre forhold for biodiversiteten. Blandt andet gennem et delprojekt, som Hedeselskabet støtter tilblivelsen af.

Læs mere om projektet her

Ny viden om grødeskæring

Grødeskæring er et velkendt værktøj til at afhjælpe vandføringen i de små danske vandløb, men effekten af grødeskæring og betydningen af, hvordan og hvornår har ikke tidligere været systematisk dokumenteret. Det bliver der lavet om på i et fireårigt projekt i Assens Kommune.
Læs mere om projektet her

Ny bog om skoven som CO2-binder

I bogen ”Klimaskoven – et effektivt redskab til håndtering af CO2-problemet”, som blandt andet Hedeselskabet har støttet udgivelsen af, opfordrer forskere og praktikere i fællesskab til et paradigmeskift i både den offentlige debat og i den danske skovdrift.
Læs mere om bogen

Holstebro naturlaboratorium

Snart får Holstebro endnu bedre adgang til natur og kultur med tilblivelsen af nye initiativer ved Tvis Mølle Naturlaboratorium. Hedeselskabet støtter et modelvandløb, som skal mulighed for at lege med og blive klogere på vandløbets egenskaber.
Læs mere om naturlaboratoriet her

Gadekæret i Sall bliver et åbent samlingspunkt

Sall blev i 2018 kåret til årets landsby, og der har så sandelig været fart på i de seneste 10 år. Nu står byens gadekær overfor en overhaling af byens borgere – det projekt har Hedeselskabet støttet med midler.
Læs mere om projektet her

Kollund Naturunivers

I Kollund skaber lokale et nyt, fantastisk naturunivers til alle i området. Hedeselskabet støtter etablering af naturbro og vandrestier. I 2013 blev der afholdt borgermøde i Kollund, hvor Skov- og Naturstyrelsen oplyste, at de havde et 12 hektar stort område, som de håbede, at byen ville overtage til en bynær skov - og det ville de.
Læs mere om naturuniverstet her

Dokumentation og formidling om stenrev

35.000 tons sten er siden 2012 blevet lagt ud i 19 nye stenrev omkring Als for at genskabe en unik, undersøisk naturtype, der i årtier er blevet ødelagt af stenfiskeri. Hedeselskabet har støttet et projekt, der skal dokumentere og formidle effekten af de nye rev.
Læs mere om projektet

Mad Til Milliarder – Fra Havet

Muslinger, tang og virtual reality viser vejen mod en bæredygtig fødevareproduktion til verdens voksende befolkning. Det mener man i hvert fald på Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg, som sammen med virksomheden Orbicon skaber undervisningsforløbet ’Mad Til Milliarder – Fra Havet’.
Læs mere om undervisningsforløbet her

’I morgen’ er spørgsmålet

ARoS’ nye udstilling ’Tomorrow is the Question er en ambitiøs præsentation af international samtidskunst, der sætter vores fælles fremtid til debat. Udstillingen, der er støttet med midler fra Hedeselskabet, vil skabe synlighed omkring miljø- og klimaudfordringer og opfordre til dialog.
Læs mere om udstillingen her

Nylandsmølle som naturbase

Den gamle vandpumpemølle Nylandsmølle syd for Næstved bliver omdannet til en naturbase med fokus på formidling af flere hundrede års dansk kultur- og naturhistorie. Hedeselskabet har givet støttet af forbedring af adgangsvejene.
Læs mere om naturbasen

Vildtrobust foryngelse

Der bliver både flere rådyr og krondyr i den danske natur. Fælles for dem er, at de gerne sætter tænderne i unge træer, når det er småt med føde. Hedeselskabet støtter et ph.d-projekt, der vil medvirke til at beskytte unge træer mod vildt.
Læs mere om projektet

Almas Intelligente Have

"Almas Intelligente Have” er et demonstrationsprojekt på Mølleskolen i Ry der skal vække elevernes motivation for det naturvidenskabelige. Det sker i form af læringsøer og -rum i et tilplantet haverum i en del af Mølleskoles udeareal.
Læs mere om haven

Udstilling skal gøre den grønne omstilling konkret

Energimuseet bringer nu den grønne omstilling helt tæt på os alle. Det sker, når vandreudstillingen ”The future is green” drager ud i landet.
Læs mere om udstillingen her

Nyt liv på boldbanen i Krarup

Da fodboldholdenes kampbane blev flyttet til nabobyen, stod boldbanen i Krarup tom og trist tilbage. Det fik en gruppe lokale til at stå sammen og danne Krarup Friluftsråd. Med lokale kræfter og midler fra blandt andre Hedeselskabet går de nu i gang med at etablere et rekreativt område.
Læs mere om forvandlingen af boldbanen her

Opholdsrum ved Hærvejen

Hedeselskabet har støttet et outdoor-overnatningsområde på Møllevej i Thorning lige ved Hærvejen. Spejderne i Thorning står bag initiativet med fire nye shelters, et handicaptoilet samt en planering/amfiareal ved et bålsted.
Læs mere om opholdsrummet ved Hærvejen

Fra Haver til Maver

Asmildkloster Landbrugsskole ønsker at skabe en læringsoase midt i Viborg by bygget på konceptet Haver til Maver, der tager udgangspunkt i skolehaver, udekøkken, natur og økologiske principper. Formålet med Haver til Maver er blandt andet at styrke kendskabet til og interessen for natur, miljø, økologi, biodiversitet, råvarekendskab, lokal fødevareproduktion med mere.
Læs mere om haverne her

Uderum ved Veteranhjem Odense

I haven bag soldaterhjemmet Dannevirke i Odense er Fonden Danske Veteranhjem i gang med at opføre Veteranhjem Odense - det første i Danmark, som er bygget til formålet. Hedeselskabet har givet støtte til etablering af et uderum.
Læs mere om projektet her

Ny lounge skaber frirum og formidling

Asmildkloster Landbrugsskole og Hedeselskabet har etableret et unikt opholdsrum med mulighed for vidensdeling og socialt samvær blandt eleverne på landbrugsskole. Et rum som lægger op til samtaler og diskussioner i både fritid og i forbindelse med uddannelsen på selve skolen.
Læs mere om projektet her

Kunstigt åndedræt til Mariager Fjord

Mariager Fjords miljøtilstand har gennem årene været til ivrig debat siden det voldsomme iltsvind i 1997, hvor hele Inderfjorden blev ramt af et voldsomt iltsvind, som stort set eliminerede alt liv i fjorden i en periode. Et nyt tiltag med muslinger kan give fjorden kunstigt åndedræt.
Læs mere om projektet her

Spejderne 'Egens æt' fik ny egeplads

'Egepladsen', etableret ved Naturhus Gjern Bakker, er tilgængelig for alle kommende brugere af det nye Naturhus; KFUM-Spejdernes spejderaktiviteter og naturformidling, lokalområdets børnefamilier, mødregrupper, dagpleje, seniorer og andre.
Læs mere om egepladsen her

”Jensen & Naturen”

Med fotos fra Johannes V.'s egne albums og malerier af blandt andet de fynske malere sætter udstillingen fokus på den store forfatters naturbegejstring og hans politiske engagement i fredningssagen. Udstillingen er i Farsø i perioden april - oktober 2018.
Læs mere om udstillingen her

Århundredes viden om skovbrug fremtidssikres

"Hvis det ikke findes digitalt, så findes det ikke” er et mantra, der i stigende grad gør sig gældende, når det kommer til faglitteratur.
Derfor er Dansk Skovforening nu i gang med at digitalisere vigtig litteratur om skovbrug, så man ikke risikerer at glemme viden og erfaringer fra gamle, trykte kilder som håndbøger, lærebøger og tidsskrifter.

Læs mere om projektet her

Naturhistorie fra bæk og å

Ferskvandsbiologen Bent Lauge Madsen har ønsket at overlevere sin viden og erfaringer som forsker og formidler fra mere end 65 års virke inden for studiet og beskyttelsen af de ferske vande, især vandløbene. Det er en naturhistorie, ikke en håndbog, i hvordan man beskytter og plejer vandløbene, og en bog om hvorfor de er værd at hæge om.
Læs mere om bogen her

Reformationseg

På 500 årsdagen for ophængningen af Luthers 95 teser på Slotskirkedøren i Wittenberg blev der plantet en Reformationseg på Nytorv i Viborg. Der er tale om et tvillingetræ til det træ, som H.M. Dronning Margrethe plantede i Wittenberg i foråret 2016.
Læs mere om begivenheden

Veteraner har fået et nyt fristed midt i dalen

Et levende hegn langs en trafikeret vej og opførelse af shelters i et naturskønt dalområde giver de mest sårbare veteraner en god mulighed for at opbygge et forhold til Veteranhjemmet i Brabrand, uden at skulle bryde den barriere det kan være, at komme til hoveddøren.
Læs mere om projektet her

Innovationskonkurrence vil få flere ideer til at blive forretning

Agro Business Park lancerede Innovationskonkurrencen 2017 med henblik på at stimulere iværksætteri indenfor landbrug, fødevarer, biomasse og miljøteknologi. Der var 3 x 50.000 kr. og sparring til forretningsudvikling på højkant til de tre bedste idéer.
Hedeseskabet har bidraget med støtte og deltaget i dommerkomiteen.
Læs mere om konkurrencen her

Fenrisulven glammer i Vejerslev

I august 2018 blev den mytologiske park "Asgård" ved Vejerslev indviet på byens gamle sportsplads. Gennem leg og læring kan små og store blive klogere på sagaerne om de nordiske guder, på de nordiske træer og planter. Parken har fået støtte af Favrskov Landsbyråd, Friluftsrådet og Hedeselskabet.
Læs mere her

Biogas i børnehøjde på Energimuseet

Energimuseet ved Tange Sø styrker viden om grøn omstilling med to nye initiativer - Energihaven og Learning Lab. Hedeselskabet har støttet etableringen af Energihaven, som skal gøre fremtidige generationer opmærksomme på mulighederne for at skabet grøn energi.
Læs mere om Energihaven

Støtter til grønt droneprojekt

Hedeselskabet har støttet Slagelse Boligselskabs projekt omkring udviklingen af en mere bæredygtig og effektiv drift. Pilotprojektet i Slagelse skal demonstrere, hvordan boligselskaber i fremtiden kan effektivisere sektoren gennem den nyeste teknologi til arealregistrering – over jorden.
Læs mere om projektet

Fonde redder truet økosystem ved Gammel Estrup

En række donatorer, herunder Hedeselskabet muliggør en omfattende oprensning af voldgrave, søer og damme ved herregården Gammel Estrup på Djursland. Den tiltrængte oprensning sikrer vandstanden, så den store renæssancebygning ikke synker, og styrker stedets herlighedsværdi.
Læs mere om projektet

Den første firmaskov i Danmark

I forsommeren 2016 er den første firmaskov plantet i Danmark. Skoven er etableret i Brande i et samarbejde mellem Axel Månsson A/S, GROW|FOR|IT og Hedeselskabet. Her er tidligere landbrugsjord omdannet til ny skov, med et specifikt CO2-fokus.
Læs mere om firmaskoven her

Opholdsrum udviklet og designet sammen med beboerne

Charlottekvarteret i Hedehusene får nu det første af de opholdsrum, der skal binde beboerne og kvarteret sammen med stedets historie og skærpe tilhørsforholdet til lokalområdet. Hedeselskabet har støttet opførelsen af den første murstensbænk på stedet.
Læs mere om projektet

Genskabelse af Østerbydammen i Jelling

Kanterne af dammen blev rettet op og en ny stensætning sat omkring dammen. Det er en lokal borgergruppe, som med støtte fra Hedeselskabet, har genskabt den naturperle dammen var i tidligere tider og hermed også skabt en ny grøn ramme midt i byen.
Læs mere om projektet

Nye naturbroer til Tange Sø

Hedeselskabet har støttet opførelsen af tre broer og infoskærme, som skal øge tilgængeligheden og give mulighed for bedre formidling af historien, biodiversitet og kulturlandskab i det smukke naturområde.
Læs mere om projektet

Natur til jægerne

Jagtens Hus, der blev indviet den 10. september 2016, ved Kalø på Djursland er et center for viden, forskning og uddannelse for at styrke arbejdet for jagt og natur. Hedeselskabets støtte betyder, at området omkring bygningerne forskønnes med planter, vild natur og træer.
Læs mere om projektet

Hedeselskabet støtter fortsat udvikling af mindepark

Kongeshus Mindepark bevarer blandt andet Hedeselskabets historie ved at hædre hedens opdyrkere og andre store, lokale personligheder. I 2016 har Hedeselskabet uddelt midler til en mindesten for Jeppe Aakjær og anlæggelse af grønne arealer omkring Kongenshus Kro & Hotel; indgangsporten til det bevarede hedeområde.
Læs mere om projektet

Minivådområder

Test af Hedeselskabets minivådområder viser gode resultater. Minivådområderne har fjernet næringsstoffer fra drænvand og gør det muligt at genanvende fosfor.
Læs mere om projektet

Forudsætninger for beregninger i forbindelse med fremtidens vandløb

Hedeselskabet har i 2014-2016 støttet et projekt, som skal skabe en fælles forståelse for forudsætningerne for dimensionering og vedligeholdelse af fremtidens vandløb.
Læs mere om projektet

Genskabt natur ved Ørslev Kloster

Hedeselskabet har udarbejdet og gennemført en naturplan, der skulle sikre udvikling og bevarelse af naturen på Ørslev Kloster og i den forbindelse skabe bedre forhold for publikum.
Læs mere om projektet

Udkigstårn på heden

Hedeselskabet har været med til at skabe en unik naturoplevelsesmulighed på heden i Kongenshus Mindepark.
Læs mere om projektet

Firmaskov til forbedring af klimaet

”Rejsningsplan for Firmaskoven” er titlen på et nyt, tværfagligt pilotprojekt, som Hedeselskabet har støttet i 2014, og som navnet antyder, er skovrejsning omdrejningspunktet.
Læs mere om projektet

Bekæmpelse af svampen Neonectria

Neonectria angriber ædelgrantræer. Hedeselskabet er gået ind i kampen mod den aggressive svamp ved at støtte et projekt, som skal fremme bekæmpelse af Neonectria.
Læs mere om projektet

Grønt frirum ved Københavns Universitet

Nyplantede træer og buske, sirlige stier med mosaikbelægning og lange bænke, hvor forbipasserende kan sætte sig, nyde solen og opleve naturens værdier – midt i København.
Læs mere om projektet

Snoezel- og sansehaver ved Landsbyen Sølund

Landsbyen Sølund er en boform og aktivitetstilbud for mennesker med betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau. Her har vi anlagt 4 snoezelhaver og renoveret en caféhave.
Læs mere om projektet

Guld og Grønne skove

Bogen ”Guld og Grønne Skove - Københavnerplantagerne i Jylland” fortæller historien om dengang grosserer og industrifolk fra København investerede i tilplantning af heden.
Læs mere om bogen

Naturfagsundervisning

I samfundet - såvel som hos Hedeselskabet - er der behov for at de unges søgning til den naturvidenskabelige og tekniske uddannelser øges betydeligt.
Læs mere om projektet

Jet-Net.dk - et skole og virksomhedssamarbejde

Her støttes et landsdækkende skole-virksomhedssamarbejde målrettet børn og undes forståelse for og interesse i naturvidenskab og teknologi.
Læs mere om projektet

En udstilling om hjorten og skoven

Hovedtemaet på denne udstilling er hjortevildtets fantastiske genindvandring til Vestjylland, efter at dyrene stort set var udryddet. Udstillingen omhandler også kovrejsning og jagt.
Læs mere om udstillingen

Rekreativt skovområde ved Holstebro

Friluftsteater, gang- og motionsstier, udsigtspunkter med mere er blandt de nye muligheder, som Sir Lyngbjerg Plantage har skabt for at gøre plantagen mere attraktiv for alle.
Læs mere om projektet

Bogen om KVL's historie 1858-2012

Bogen omhandler en periode, hvor Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, KVL, og Hedeselskabet har spillet en væsentlig rolle i udviklingen inden for skovbrug og landbrug.
Læs mere om bogen