Legatet uddeles i portioner fra 10.000 kroner eller mere til støtte eller præmiering af én eller flere personer, institutioner eller sammenslutninger, der ved beplantning, læplantning, opdyrkning og kultivering eller på anden måde yder en fortjenstfuld indsats inden for de områder, der omfattes af Det danske Hedeselskabs formålsparagraf.

Næste ansøgningsfrist er 15. oktober 2022. 

Herunder kan du læse lidt mere om nogle af de personer og organisationer, vi har støttet. 

Se oversigt over legatuddelinger

Et stort træ skal atter byde velkommen på Skals Højskole

Det er som om, at de ikke kan få tilstrækkeligt med haverum til inspiration og fordybelse i og omkring højskolen i…

Kirsebærtræer i det gamle jernbanespor

Den japanske kirsebærallé bliver en markant og farverig del af den bynære natur på Birkelse Fælled. Det har…

Æbleplantage skal skabe et varigt minde om Kulturfest 2021 i Voldum

På et stykke ubebygget areal i byen har Lokalrådet fået en kommunal tilladelse til etablering af en æbleplantage. Det…