Hvem uddeles legatet til?
Legatet gives som støtte til eller præmiering af personer, institutioner eller sammenslutninger, der yder en særlig indsats inden for beplantning, læplantning og kultivering.

Legatet kan ikke uddeles som rejselegat.

EM Dalgas mindelegat 800

Hvordan søger man?

Du kan selv søge, eller du kan indstille en person, der har gjort en særlig indsats inden for plantningssagen. Hvis du selv søger, er det en fordel, at du vedlægger en anbefaling.

Ansøgere, der ønsker at komme i betragtning og forslagsstillere, der ønsker at afgive indstilling med hensyn til uddelingen, bedes indsende ansøgning på legatets ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet kan hentes her eller rekvireres på mail: legat@hedeselskabet.dk

Ansøgningen indsendes på mail til:
Bestyrelsen for E.M. Dalgas' Mindelegat
c/o Hedeselskabet
Mail: legat@hedeselskabet.dk

Vi bekræfter modtagelsen af alle ansøgninger. Har du ikke fået en bekræftelse inden for en uge, bedes du kontakte os.

Hvad er historien bag legatet?
Dalgas’ Mindelegat blev oprettet i 1974 ved, at man lagde en række mindre legater, administreret af Hedeselskabet, sammen. Legaterne var stiftet af personer, som kom fra et bredt udsnit af den danske befolkning, og talte blandt andet flere grosserere, en sognefoged, en hofjægermester, en sølvvarefabrikant, en generalkonsul, en frøken og en landstingsmand. Legatkapitalen blev udvidet i 1985 ved at lægge yderligere fire legatet sammen med Dalgas’ Mindelegat. Det talte bl.a. Læge Nicolai Nissens Hedeselskabs­legat for Husmænd i Østhimmerland, som var oprettet for især at yde støtte til anlæg af haver og læhegn.

Deadline
Vi modtager gerne ansøgninger til legatet løbende, men behandler legaterne efter disse tidsfrister:

  • 15. april 2023

Udbetaling
Legatet udbetales cirka en måned efter hver ansøgningsfrist.

Tilldelte legater indberettes til de danske skattemyndigheder efter danske regler på området.

Legatuddelinger gennem tiden

Hedeselskabet har gennem mange år uddelt E.M. Dalgas’ Mindelegat. Nu er legatets midler blevet mindre, og vi uddeler de sidste portioner i 2024.

Hedeselskabets formålsparagraf

Hedeselskabet sikrer, at forretningen arbejder på et højt, etisk, fagligt og lønsomt niveau med naturværdier og naturressourcer, både i og uden for Danmark.

Hedeselskabet arbejder desuden aktivt med at forbedre bo og levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi.

Hedeselskabet kan opføre, erhverve, etablere samt drive faste ejendomme eller virksomheder inden for Hedeselskabets formål, idet Hedeselskabets virksomheder drives i selskabsform med begrænset ansvar.

Enrico Mylius Dalgas

E.M. Dalgas

Enrico Mylius Dalgas (1828 - 1894) var medstifter af Det danske Hedeselskab i 1866 og selskabets første direktør 1866 - 1894.