Ansøgere, der ønsker at komme i betragtning ved den årlige uddeling, der finder sted i maj måned, og forslagsstillere, der ønsker at afgive indstilling med hensyn til uddelingen, må inden 15. april indsende ansøgning på legatets ansøgningsskema. Ansøgningsskemaet kan downloades her eller rekvireres på telefon 87 28 11 33 eller mail legat@hedeselskabet.dk

Ansøgningen indsendes til:
Bestyrelsen for E.M. Dalgas' Mindelegat
c/o Hedeselskabet
Klostermarken 12
8800 Viborg
Mail:
legat@hedeselskabet.dk 

Den årlige ansøgningsfrist er senest 15. april.

OBS: Der indkaldes ikke ansøgninger i 2020, da rådighedsbeløbet til uddeling er begrænset.

Hedeselskabet sikrer, at forretningen arbejder på et højt, etisk, fagligt og lønsomt niveau med naturværdier og naturressourcer, både i og uden for Danmark.

Hedeselskabet arbejder desuden aktivt med at forbedre bo og levevilkårene primært i landområderne og med at udnytte naturressourcer til gavn for samfundet gennem forskning, udvikling og formidling inden for natur, miljø og energi.

Hedeselskabet kan opføre, erhverve, etablere samt drive faste ejendomme eller virksomheder inden for Hedeselskabets formål, idet Hedeselskabets virksomheder drives i selskabsform med begrænset ansvar.

skov500.

Hedeselskabets formålsparagraf