Vandløbsrestaurering

Vi ser og hører om HedeDanmarks arbejde med at restaurere Vejen Å ved Vejen Store Vandmølle.

Mange discipliner skal i spil, når HedeDanmark for Vejen Kommune skal restaurere Vejen Å ved Vejen Store Vandmølle; restaurering af 1.300 meter vandløb med delta, brobygning på blød bund, hydraulisk adskillelse af mølledam og vandløb, håndtering af forurenet sediment, etablering af nye gydestryg og omløbsstryg og meget mere.

Formålet med projektet er at forbedre faunapassagen ved Vejen Store Vandmølle. Derudover skal der etableres gydepladser for fisk og ske en generel forbedring for flora og fauna.

HedeDanmarks projektledere på opgaven, Martin Andersen og Michael Jessen, viser rundt og fortæller om projektet, der forventes færdig senest oktober 2022.

Nogle af de udfordrende opgaver har været:

  • Rydning af moseområder
  • Nedbrydning af sorteringsbygning og betonfundamenter
  • Oprensning af damme og kanaler
  • Udvidelse af vandløb
  • Etablering af 2 broer 
  • Etablering af nyt vandløb (flytning af ca. 15.000 m3 jord)
  • Udlægning af ca. 2.000 m3 gydegrus, bundsubstrat og større sten
  • Nedgravning af ca. 825 m2 membran på en 250 meter lang strækning mellem vandløb og hængesæk nord for vandløbet
  • Terrænregulering og reetablering
  • Etablering af nyt spildevandsanlæg

INFO
Vi mødes torsdag den 25. august 2022 kl. 17.30 ved Vandmøllevej 2, 6600 Vejen.

Er du ikke medlem af Hedeselskabet, men vil gerne høre mere om denne tur, er du velkommen til at kontakte os på medlem@hedeselskabet.dk

 

Du skal være logget ind for at kunne tilmelde dig til et arrangement.

Arrangement

Torsdag d. 25. august 2022

Kl. 17:30

Adresse

Vandmøllevej 2
6600 Vejen
Danmark

Antal pladser

40

Antal tilmeldte

27

Kommende arrangementer

Bæverdæmning

tir, 18/04/2023 - 17:30

Hillerød

Vis arrangement

Spot en bæver ved Strødam Engsø

Ved en opstemning af Pøleåen en km nord for Isterødvejen i 1996 opstod Strødam Engsø, som i dag fylder 18 hektar. Der er observeret 79 forskellige fuglearter ved søen.
Fiskeri ved Storåen

lør, 22/04/2023 - 08:00

Holstebro

Vis arrangement

Årets fisketur ved Storåen (2023)

Oplev Folkeskoven vest for Holstebro og fisk i Storåen, der har en rig fiskebestand. 
Tyrslund-Naturpark-skitse

tir, 09/05/2023 - 17:30

Horsens

Vis arrangement

Besøg 80.000 kvadratmeter biodiversitet

Sammen med engagerede borgere skaber Horsens Kommmune et inspirationsområde for biodiversitet ved Boller Overskov. HedeDanmark udfører arbejdet.