Vandløbsrestaurering

Vi ser og hører om HedeDanmarks arbejde med at restaurere Vejen Å ved Vejen Store Vandmølle.

Mange discipliner skal i spil, når HedeDanmark for Vejen Kommune skal restaurere Vejen Å ved Vejen Store Vandmølle; restaurering af 1.300 meter vandløb med delta, brobygning på blød bund, hydraulisk adskillelse af mølledam og vandløb, håndtering af forurenet sediment, etablering af nye gydestryg og omløbsstryg og meget mere.

Formålet med projektet er at forbedre faunapassagen ved Vejen Store Vandmølle. Derudover skal der etableres gydepladser for fisk og ske en generel forbedring for flora og fauna.

HedeDanmarks projektledere på opgaven, Martin Andersen og Michael Jessen, viser rundt og fortæller om projektet, der forventes færdig senest oktober 2022.

Nogle af de udfordrende opgaver har været:

  • Rydning af moseområder
  • Nedbrydning af sorteringsbygning og betonfundamenter
  • Oprensning af damme og kanaler
  • Udvidelse af vandløb
  • Etablering af 2 broer 
  • Etablering af nyt vandløb (flytning af ca. 15.000 m3 jord)
  • Udlægning af ca. 2.000 m3 gydegrus, bundsubstrat og større sten
  • Nedgravning af ca. 825 m2 membran på en 250 meter lang strækning mellem vandløb og hængesæk nord for vandløbet
  • Terrænregulering og reetablering
  • Etablering af nyt spildevandsanlæg

INFO
Vi mødes torsdag den 25. august 2022 kl. 17.30 ved Vandmøllevej 2, 6600 Vejen.

Er du ikke medlem af Hedeselskabet, men vil gerne høre mere om denne tur, er du velkommen til at kontakte os på medlem@hedeselskabet.dk

 

Du skal være logget ind for at kunne tilmelde dig til et arrangement.

Arrangement

Torsdag d. 25. august 2022

Kl. 17:30

Adresse

Vandmøllevej 2
6600 Vejen
Danmark

Antal pladser

40

Antal tilmeldte

27

Kommende arrangementer

Vandbøfler-Kragelund Mose

ons, 13/03/2024 - 16:00

Gesten

Vis arrangement

Kragelund Mose

Kom med i Kragelund Mose og oplev både fortid og nutid
Grøn energi og natur Lemvig

tir, 09/04/2024 - 16:00

Lemvig

Vis arrangement

Grøn energi og naturgenopretning

Se energiprojekter i Lemvig.
Fisketur ved Storåen

lør, 20/04/2024 - 08:00

Holstebro

Vis arrangement

Fisketur ved Storå

Kom med på fisketur i Storåen, der rummer laks, ørred, stalling, helt, ål, gedde, aborre og skalle.