For medlemmer

Publiceret 29.11 2021

Danmarks første råd for biodiversitet

Foto: Urs A Treier

Tekst: Inge Spliid Bech

I 2015 nedsatte regeringen et Klimaråd, og her i 2021 kom turen til biodiversitet, der nu også har fået sit helt eget råd. Vi har spurgt forperson, Signe Normand, professor i økoinformatik og biodiversitet og leder for Center for Bæredygtige Landskaber i en Foranderlig Verden, på Institut for Biologi ved Aarhus Universitet, hvilken opgave hun og de øvrige medlemmer står med.
 

Danmark har, endelig kunne man fristes til at sige, fået et Biodiversitetsråd – hvad bliver jeres opgave?
Vores opgave helt overordnet set er at rådgive om og bidrage med den viden, der skal til for at vende udviklingen fra fald i biodiversitet til fremgang. Det kræver viden, og at vi sammentænker på tværs af økosystemer, kriser, og barrierer. En af vores første opgaver er også at prioritere vores ressourcer, hvad skal vi tage fat på nu og her, og hvad bliver vi nødt til at vente med at se på længere hen ad vejen. Vi er lige blevet nedsat, så nu handler det om at blive etableret og komme hurtigst muligt i gang med arbejdet.

Siden 2015 har der været et Klimaråd – hvorfor er det vigtigt, at der nu også er et Biodiversitetsråd?
Det er super vigtigt. Vi står i en biodiversitetskrise, og selvfølgelig skal biodiversiteten høres. For at løse krisen er det vigtigt, at vi får et råd, som tilvejebringer og formidler viden og graver sig ned i at finde løsninger. Og så handler det også om øget fokus på dannelse;…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.