For medlemmer

Publiceret 02.09 2022

Når der kommer ny natur - Sillebro Ådal

Tekst: Inge Spliid Bech

Hver dag arbejder HedeDanmarks medarbejdere med og i naturen. Både i skoven, ved kysten, i byerne og i det åbne land – med klimatilpasning, plantning, naturpleje og naturgenopretning, som giver landskabet nye muligheder for at udvikle sig. I dag ser vi klimatilpasningsprojekter overalt, men da Sillebro Ådal for år tilbage blev transformeret, var det nyt og blev fulgt med en vis skepsis. Resultatet blev et rekreativt område til glæde for alle.

Fra tagrørssump til bynatur
I dag løfter ingen et øjenbryn, når der tales om klimatilpasningsprojekter som rekreative områder og samarbejde på tværs af sektorer, men for otte år siden var det noget nyt at omdanne regnvand til rekreativitet. Det var heller ikke set så mange steder, at kommune og forsyning arbejdede sammen om det. På den måde var det – for den tids skala – store projekt i Sillebro Ådal forud for sin tid.

”I gamle dage – for det er det faktisk i den henseende – var tingene meget mere skilt ad. Når der skulle være plads til mere regnvand, så oprensede vi som udgangspunkt bare bassinerne, men de var fortsat utilgængelige og uden yderligere værdi. I dag er det jo helt normalt, at der samarbejdes på tværs af kommuner, forsyningsselskaber, rådgivere og entreprenører, at borgerne inddrages, og at projekterne giver værdi på flere parametre,” fortæller markedschef hos HedeDanmark, Mikkel Fagerbro, der var projektleder på dette projekt.

Men hvis vi skal hoppe tilbage i tiden, så lød opgaven ikke på at skabe, hvad man…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.