For medlemmer

Publiceret 02.09 2022

Når der kommer ny natur - Sæbygård Dambrug

Foto: Rasmus Wieland

Tekst: Inge Spliid Bech

Hver dag arbejder HedeDanmarks medarbejdere med og i naturen. Både i skoven, ved kysten, i byerne og i det åbne land – med klimatilpasning, plantning, natur- pleje og naturgenopretning, som giver landskabet nye muligheder for at udvikle sig. vi har besøgt naturgenopretningsprojektet Sæbygård Dambrug i Nordjylland. Førhen var her et aktivt dambrug, men for snart mange år siden blev det nedlagt, og de 14 damme lå uberørte indtil 2018, hvor det store projekt blev gennemført.

I dag byder området på en smuk ådal med et genslynget vandløb, men når man ser billeder fra 2018 og igen fra i dag, er det knapt til at begribe, at det er det samme sted. I 2018 var området omkring Sæbygård Dambrug ét stort jordhul – nogle steder mudderpøl – med gravemaskiner og dumpere kørende på kryds og tværs. Inden da var området 14 udtjente og tilgroede dambrugsbassiner, græs og ukrudt, gamle pumpestationer, beton og rustent jern og en langsomt flydende kanal næsten uden fisk. Men som projektet skred frem, begyndte noget andet at tage form. Jord blev flyttet rundt, opspærringer blev fjernet, de gamle bassiner blev nedlagt, åen blev ført ud i ådalen med nye slyngninger og den gamle kanal blev begravet. Den 1. november 2018 kunne borgmesteren klippe snoren til den nye ådal, hvor havørreder straks begyndte at gyde.

”Det er blevet en helt anden natur. Vi har fået en naturlig å, der slynger sig gennem landskabet, og der er bevægelse i vandet. Et fantastisk vandløb,” fortæller Peter Høfler, der i dag er formand for Sæby Sportsfisker Klub. Klubben var en del af…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.