For medlemmer

Publiceret 02.09 2022

Medlemmernes Naturkanon - Nekselø

Foto: Inge Spliid Bech

Tekst: Inge Spliid Bech

Indstillet af: Vagn Søborg Larsen

Motivation:
Jeg har alle dage været fascineret af de små danske øer, og Nekselø har en særlig plads hos mig. Den er kun 220 hektar, og der er 15-20 fastboende. Nekselø er landskabsfredet og har været det længe. Den er karakteristisk ved et fantastisk terræn med stejle skrænter mod vest bevokset af et uigennemtrængeligt slåenkrat. Mod nord er der strandenge med vildtvoksende hunderoser i massevis. Mod syd er der moser med masser af klokkefrøer og vadefugle, og mod øst skrænter med frodig askeskov og hassel. Har man aldrig besøgt Nekselø, er det absolut et must. Det er en ren naturperle.

Juryen:
Man kan mærke, at der er en nær tilknytning til øen og dens smukke natur. Den skal helt sikkert med. Der er også noget særligt over, at der ikke er indkøb – det gør øen lidt mere utilgængelig, og det er ret fint.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.