For medlemmer

Publiceret 02.09 2022

Hedeselskabet støtter - uddeling til Nonnehaven ved Randers Realskole

Foto: Lene Nørris Jensen

Tekst: Inge Spliid Bech

Randers Realskole har sat sig for at omdanne et uudnyttet areal til et grønt område til glæde for både elever og områdets beboere.

”Der har været flere benspænd på vejen. Først blev vi udfordret af corona og dernæst af stigende materialepriser. Heldigvis meldte flere lokale håndværkere med interesse for projektet sig, og efter en ihærdig indsats fra alle involverede og en ekstrabevilling på 100.000 kr. fra Hedeselskabet blev vi klar til at tage første spadestik i uge 26,” fortæller skolens projektudvikler Lene Nørris Jensen, Randers Realskole.

Projekt Nonnehaven har været undervejs siden oktober 2020, hvor skolen fik doneret knap 300.000 kr. fra Hedeselskabet til etablering af det grønne byrum. I januar 2021 donerede Friluftsrådet 100.000 kr. og med ekstrabevillingen fra Hedeselskabet og en større egenfinansiering samt sponsorer bliver projektet altså endelig til virkelighed. Haven bliver til i samarbejde med Ældrecenter Thors Bakke og Frivilligværket, Randers, og det er landskabsarkitekt Lene Lunghøj fra HedeDanmark, der har stået for designet:

”Haven bliver det grønne bindeled mellem mennesker, hvor der er fokus på at mødes på tværs af alle aldre. Der kommer mange nye…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.