For medlemmer

Publiceret 02.09 2022

Hedeselskabet støtter medlemmenes projekter: Køge Sportsfiskerklub

"Et godt friluftsliv og rekreativt fiskeri er afhængig af en sund natur". Sådan skrev Køge Sportsfiskeforening i deres ansøgning om støtte fra medlemspuljen til restaurering af Køge Å ved Spanager. En varm søndag smed de så at sige sten for alle pengene ud i vandløbet.

I vandløb er en stor rigdom af dyr og plan- ter primært betinget af to ting; rent vand og gode fysiske forhold som rask strøm og masser af sten og grus på bunden. Med indførelsen af kloakering langt de fleste steder er vandkvaliteten i de fleste åer relativt god, men fordi hovedparten af Danmarks vandløb er blevet reguleret og ofte gravet dybere, er de fysiske forhold generelt dårlige. Der er især en udpræget mangel på sten og grus, som er vigtige levesteder for insekter og smådyr samt som gydehabitat for fisk som ørreden.

På en cirka 400 meter lang strækning af Køge Å ved Spanager og det nederste af tilløbet Ejby Møllebæk er vandkvaliteten relativt god, og strømmen er mange steder fin, men på flere stræk mangler både grus i en størrelse, så ørrederne kan gyde, og især større sten, som ynglen kan gemme sig bag. Det besluttede Køge Sportsfiskerforening sig for at gøre noget ved og stablede et projekt på benene. Sidst i juni blev der kastet sten i vandet.
 

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.