For medlemmer

Publiceret 02.09 2022

Hedeselskabet støtter - Edvard og Ane Agerholms Legat til Bølling GræsÆg

Jens Mogensen har modtaget 10.000 kr. til at videreudvikle Bølling GræsÆg

Lige siden han kunne gå, har Jens Mogensen været meget interesseret i landbrugsdriften på familiens gård ved Bølling. Dengang var der 100 hektar jord og 80 malkekvæg i en bindestald. Gården og arealet er nu overdraget til Jens. Køerne er sat ud, og i stedet går 1.200 æglæggende høns rundt og kagler løs på de grønne marker. De udgør Jens Mogensens fritidsvirksomhed Bølling GræsÆg, hvor han sælger æg i vejboden og til lokale brugser og restauranter. Jens Mogensen har modtaget 10.000 kr. fra Agerholms Legat, og pengene skal anvendes som et økonomisk bidrag til at udvikle den nyopstartede virksomhed, blandt andet til markedsføring og rådgivning i forbindelse med udvidelsen.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.