For medlemmer

Publiceret 23.08 2021

Hedeselskabet støtter: Virtuel hegning på Fanø

Foto: John Frikke

Tekst: Inge Spliid Bech

Et treårigt forsøg med virtuelle hegn til kreaturer skal undersøge, hvordan græsningen kan passe bedre på fredede områder uden skæmmende stolper og tråd.

Elhegn er praktiske. De fortæller husdyrene præcis, hvor de må befinde sig, og hvor de ikke må. Til gengæld er de ikke særligt kønne. Heller ikke i den fredede natur på Fanøs østside. Her købte Dan Pode Poulsen en ejendom for fem år siden – et sted han er kommet i mere end 25 år. Ejendommen består af 30 hektar, som indeholder strandeng, skov, hede og mose, og for at få tilladelse til at overtage stedet, indgik han en plejeaftale med Esbjerg Kommune.

”Det er en smuk og afvekslende natur, men pleje og dermed afgræsning betyder også et virvar af hegn, som ikke er særlig kønt, og i øvrigt er afgræsningen ofte ikke ensartet inden for hegningen. Jeg havde en fin dialog med Esbjerg Kommune, og ved et besøg foreslog konsulenten, at jeg kiggede nærmere på et norsk koncept om virtuel hegning. Det, synes jeg, lød ret spændende, så jeg kontaktede virksomheden og gik i gang med at søge tilladelser,” fortæller Dan Pode Poulsen, der til dagligt bor i København.

Det sidste skulle…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.