For medlemmer

Publiceret 28.11 2015

Vand

Danmark er særdeles langt fremme, når det kommer til drikkevand – det er et projekt mellem drikkevands- forsyningerne og en række virksomheder et godt eksempel på. ’future water’ udvikler løsninger til – ja, fremtidens drikkevand
 

Det er en refleks på linje med at klø sig i nakken – at åbne for vandhanen med forvent- ningen om at ud kommer rent drikkevand. Det er noget, de fleste af os tager for givet, men der er også nogen, der arbejder hårdt på at blive ved at udvikle på teknologierne omkring drik- kevand. Det hidtil største projekt hedder Future Water (fremtidens drikkevand). Bag projektet står de tre store vandforsyninger, HOFOR, Aarhus Vand og Vand- Center Syd som respons på et udbud fra Vandsektorens Teknologiudviklingsfond og Miljøministeriets fond til grøn teknologi.

”Vi ønskede et projekt, som brændte igennem i forhold til drikkevandsforsyningerne. Der skulle være et energimæssigt aspekt, en teknologisk effektivisering af  forsyningerne, mulige CO2-besparelser og et eksportpotentiale. Vi gik ud fra at pege på teknologier, som tilgodeser drikkevandets kredsløb,” fortæller Henrik Juul, projektchef fra VandCenter Syd. 

Udfordringerne i vandforsyningen har hidtil været at overholde Drikkevand- bekendtgørelsen (vandkvaliteten), forsyningssikkerheden og…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.