For medlemmer

Publiceret 28.11 2015

Projekter der gør en forskel - Sølsted Mose

Hedeselskabet og datterselskaberne HedeDanmark og Orbicon arbejder hver dag med spændende naturprojekter. Projekter som gør en reel forskel for naturen og for de, der ønsker at opleve den. Vi har udvalgt fire områder som før har været svært fremkommelige, men som i dag er udviklet, genskabt, plejet, åbnet op, og hvor naturen i bogstaveligt forstand blomstrer på ny. 

HVOR
Tønder.

HVAD
Genopretning af højmose. I 2010 blev der sat gang i dette enorme projekt med en ansøgning til EU LIFE. Det er overordnede mål er at genskabe større arealer med aktiv højmose, blandt andet ved at øge vandstanden i mosen, mindske næringsstofbelastningen og rydde store om- råder med træer og buske, der i de seneste 50 år har forvandlet den gamle høj- og tørvemose fra et åbent til tilgroet landskab.

HVORDAN
Samlet set omfatter projektet naturforbedringer på 240 hektar. I januar 2014 forestod HedeDanmark den første forsøgsrydning af 10 hektar. Næste omgang lød på 40 hektar, som blev færdigryddet til årsskiftet 2014. Til projektet blev en udkørselsmaskine med 1,4 meter brede bælter brugt, den trykker kun med 180 gram/cm2 (en person af almindelig bygning trykker 250-300 gram/cm2). Det betyder, at den kan komme frem selv steder med meget blød bund uden at gøre skade. Mosen blev ryddet for blandt andet pil og birk, der er flishugget og bruges til energi. Det krævede en 2,3 kilometer lang kørepladevej i det bløde og…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.