For medlemmer

Publiceret 28.11 2015

Projekter der gør en forskel - Blåbæk Mølle

Hedeselskabet og datterselskaberne HedeDanmark og Orbicon arbejder hver dag med spændende naturprojekter. Projekter som gør en reel forskel for naturen og for de, der ønsker at opleve den. Vi har udvalgt fire områder som før har været svært fremkommelige, men som i dag er udviklet, genskabt, plejet, åbnet op, og hvor naturen i bogstaveligt forstand blomstrer på ny. 

HVOR
Faxe, Sydsjælland.

HVAD
Blåbæk Mølle ligger ved Faxe Å. Ved siden af møllen har der været anlagt en fisketrappe, hvor alt vandet fra Faxe å løb igennem. Fisketrappen er for stejl, og der skulle derfor etableres et omløb for at skabe faunapassage til de øverste 11 kilo- meter af Faxe Å – det vil sige uhindret passage for fisk og smådyr, samtidig med, at kulturmiljøet og de landskabe- lige værdier bevares. Møllen er stadig i drift til demonstrationsbrug og er kulturhistorisk en af de vigtigste vandmøller på Sjælland. Møllen og dens omgivelser er fredede.

HVORFOR
Blåbæk Mølle er en faunaspærring. I forbindelse med Vandmiljøplan I blev der udpeget en række faunaspærringer rundt om i landet, som skal fjernes, og Blåbæk Mølle er én af dem. En spærring hindrer naturlig spredning af fauna, og det betyder af fisk og smådyr ikke kan komme op i vandsystemet og formere sig. Derfor er spærringen ikke godt for dyrelivet i vandløbet.

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.