For medlemmer

Publiceret 28.11 2015

Klumme: Børn og unge er vores fremtid

Trine Hyllested, ph.d., lektor og naturvej- leder, Forskning og Udvikling, Professionshøjskolen University College Lillebælt.

At beskæftige sig med børn og unge er én af de vigtigste opgaver i vores samfund. Uddannelse og dannelse af vores yngre medborgere er essentielt for at skabe de bedst mulige betingelser for vores egen overlevelse. Herunder hører det at skabe grundlaget for børn og unges omverdensforståelse. Det har været min intention de seneste 35 år. Naturgrundlaget, de fysiske, kemiske, biologiske og geografiske betingelser vi lever under, og den måde, vi behandler det på, er ligeledes afgørende for vores overlevelse. Om det kaldes ”natur” afhænger af, hvilke økonomiske og kulturelle betingelser, der hersker i det pågældende samfund. Eksempel: Lammefjorden er inddæmmet på initiativ af godsejer Zytphen-Adeler i 1873, som dermed forsøgte at påvirke naturen til at skabe nyt agerland. På hans jorde arbejdede fattige husmandsfamilier i årevis med at inddæmme fjorden og skaffe sig et levebrød i det dynd og sand, inddæmningen efterlod. I 1873 forsøgte man at tæmme og udnytte naturen, i 2015 er en del af den inddæmmede Lammefjord, rekreative naturområder, side om side med…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.