Publiceret 28.11 2015

Honnør for naturen - portræt af Henrik Herold, direktør for Randers Regnskov

Foto: Poul Madsen

Tekst: Inge Spliid Bech

Direktøren for Randers Regnskov, Henrik Herold, er et miks af eksotiske eventyr, militærkodeks og kærlighed til den danske natur. og han bliver aldrig færdig med at opleve.


 

Kontoret vidner om en mand, der enten er særdeles glad for eksotiske gavebutikker eller er berejst ud over det sædvanlige – der er udstoppede dyr, træfigurer og masker på hver en ledig plads. For Henrik Herold gør det sidste sig gælden- de. Lysten til at opdage verden og ikke mindst interessen for naturen har altid været der. Mindet om de udstoppede dyr, han så som femårig på et besøg på Zoologisk Museum med farfaren, står helt klart, og det første eksemplar af National Geographic købte han som 12-årig, da han boede i USA med forældrene. Nederst i bogreolen står de på en endeløs række – med undtagelse af nogle få år har han været abonnent lige siden dengang. Som direktør for Randers Regnskov får han lov at udleve en drøm, som faktisk slet ikke var til stede. Indtil for omtrent 20 år siden havde han en god karriere i militæret, og den, troede han, skulle vare for livet. Men en spontan idé efterfulgt af tre års orlov lagde vejen om.

”Ideen opstod lidt tilfældigt. Der var anløb til at lave et projekt i Randers. Jeg har altid haft en interesse for slanger og tropisk skov og efter en måned i en regnskov i Costa Rica, var vi en lille flok, der ansøgte om at lave et mindre projekt. Det handlede slet ikke om en drøm om at gøre det til en levevej – det var bare en spæn- dende idé,” fortæller Henrik Herold.

Han var udsendt til Jugoslavien, da det var på dagsordenen i Randers Byråd, og han ringede hjem på en satellittelefon og fik den gode nyhed om, at det var gået igennem. Så gik de ellers i gang med at få rejst penge – i første omgang var planen at lave et lille terrarium, men det udviklede sig til noget større, og så gik byggeriet af de første to kupler af den randrusianske regnskov i gang i 1995.

”Vi havde masser af gæster helt fra begyndelsen, og det gik relativt hurtigt op for os, at vi måtte have en plan for fremtiden, og i 2003 åbnede vi kuppel nummer tre. Siden har vi udvidet flere gange, sidst med et stort udendørs område med fokus på den danske natur,” fortæller han.

Henrik Herold - foto Poul Madsen 7 - 2000

KOBRA OG KÆLEN GRISEBASSE
Det er svært ikke at betragte Henrik Herold som en dansk udgave af Indiana Jones. Han har været steder på kloden, hvor intet menneske før har sat sine ben. Han har fanget krokodiller og skudt bjørne.  Midt i denne regnskov står sågar en jeep – der mangler kun en hat og et filmmanuskript. På en familieferie i Sydamerika kastede Henrik Herold sig i en kano for at fange en syg krokodille. Hans dengang niårig datter konstaterede nøgternt, at ”far får må- ske spist en arm, men sådan er han.” Det er ikke, fordi han er dumdristig – mest af alt, nærer han en stor nysgerrighed og kærlighed til naturoplevelser. Men det er ikke kun den eksotiske natur og de vilde eventyr, der tæller. Henrik Herold har fået lige så store naturoplevelser lige uden for døren i Randers, og hvordan vi forvalter naturen herhjemme ligger ham meget på sinde.

Under rundvisningen i det værk, han har været med til at skabe, er der lige så stort et lys i øjnene, når han fortæller om kongekobraer, som når han klør den kælne, svenske gris bag øret og fortæller om arbejdet med den lokale natur.

”Vi vil gerne være med til at skabe en bedre plan for pleje af det danske landskab, og dyr som bison og elefanter er skabt til at gøre netop det, men den tanke er ret frem- med for det generelle danske natursyn. Efter min mening er det konsekvensen af en tid for mange år siden, hvor vi herhjemme ryddede al ’skidtet’ væk og udryddede en del af de vilde dyr. Hvis vi fik mulighed for det, tror jeg ikke, vi ville gøre det samme i dag. Vi kan jo sagtens bo side om side med dyrene – vi har bare glemt hvordan. I Canada bor de side om side med bjørne, og i Uganda kan man i regnskoven praktisk talt stå lige ved siden af en bjerggorilla. Naturen er rent faktisk ret klog og tolerant, vi mennesker skal bare respektere og acceptere den,” mener Henrik Herold.

I 2012 indviede Randers Regnskov det store udendørs område DanmarksParken, hvor den lokale og danske natur er i fokus. Fra stisystemet, der forbinder regnskovsudstillingen med DanmarksParken kan man få et view over Gudenådalen, hvor Randers Regnskov siden 2004 har plejet naturen, blandt andet ved brug af sjældne danske husdyrracer og den euro- pæiske bison, der ellers uddøde i Danmark for flere tusinde år siden.
I DanmarksParken kan du møde bondegårdsdyr og opleve områdets naturlige dyreliv, der blandt andet tæller en stor bestand af snoge og vinbjergsnegle. DanmarksParken danner også rammen om et dyreshow, hvor gæsterne på underhol- dende facon lærer om forskellige dyrs finurlige tilpasninger.

”Der er fyldt med fede naturoplevelser omkring os – det behøver man ikke rejse om på den anden side af jorden for at få. Det handler bare om at åbne øjnene, og det vil vi gerne vise med DanmarksParken. Derudover bidrager vi til at bevare gamle dyre- og planterarter og produktionsmetoder som for eksempel sortbroget jysk malkekvæg og svedjerug,” fortæller han.

Henrik Herold - foto Poul Madsen 8 - 2000

INGEN LØFTEDE PEGEFINGRE
Henrik Herold tror på, at han har fundet sin plads. Han er langt fra færdig med Randers Regnskov og alle de omkringliggende projekter om naturgenopretning, naturpleje og fokus på, hvordan vi alle har en andel i det. Henrik Herolds ynd- lingscitat stammer fra den senegalesiske miljøforkæmper Baba Dioum. Det lyder; ”Når alt kommer til alt, bevarer vi kun det, vi elsker, og vi elsker kun det, vi forstår, og vi forstår kun det, vi har lært”. Det citat indkapsler en del af formålet med Randers Regnskov.

”For os handler det om at give gæsterne en unik oplevelse. Det skal være oplevelse af at være der – i regnskoven. Men samtidig ønsker vi, at det har en vis grad af en opdragende funktion. Hvis man gerne vil ændre den måde, vi opfatter naturen på, og hvordan vi lever i sameksistens med den, så handler det i høj grad om indsigt og viden. Hvis vi har gjort vores gæster bare en anelse klogere og nysgerrige, når de går ud af døren, så tror jeg på, at vi også kan være med til at skabe adfærdsændringer,” siger han.

Visionerne for Randers Regnskov handler altså om mere end ”blot” publikums- oplevelser. Den del skal også udvikles, men ved siden handler det i lige så høj grad om at tage del i udviklingen af naturen, både den lokale og den ’rigtige’ regnskov, som også bliver støttet med midler fra Randers Regnskov.

”Jeg håber, at zoologiske haver udvikler sig til biodiversitetscentre. Vi er allerede en betydelig genbank af vilde dyr, og vi samarbejder godt både i Danmark og internationalt. Vores helt store force i Randers Regnskov er at vi får tingene til at ske. Vi har nogle meget dedikerede med- arbejdere, som er enormt dygtige inden for hver deres felt, og vi er ikke bange for at gå nye veje. Vi har også et godt samarbejde med Randers Kommune om nye naturområder i byen, og på den måde kan vi være med til at påvirke arbejdet med den danske natur. Jeg synes, at tingene begynder at lykkes, og det gode er, at der hurtig er payback, når man arbejder med naturen,” siger Henrik Herold.

Portræt af Henrik Herold, Randers Regnskov, boks

HENRIK HEROLD
     
Har været direktør for Randers Regnskov siden 1995.

Er desuden formand for Dansk Zoo og Akvarieforening.

Har været officer i den danske hær i mere end 15 år.

Bor i Randers. Gift på 27. år med Helle og har to børn på 18 og 20.