For medlemmer

Publiceret 30.05 2022

Vejen fra overforbrug til genanvendelse er ikke lineær

Tekst: Inge Spliid Bech

Hele verden er fanget i overforbrug, og alle er enige om, at vi skal genanvende langt mere, men hvad og ikke mindst hvordan er straks sværere.Når vi hører begreberne cirkulær økonomi, cirkulær bioøkonomi og genanvendelse, kan vi næsten forledes til at tro, at det er noget, vi moderne mennesker har fundet på. Men det er ikke noget nyt. Som det fremgår af den historiske artikel, påpegede Hedeselskabets stifter, E.M. Dalgas, det fornuftige i at genanvende – og rent faktisk inden for et område, som Hedeselskabet den dag i dag beskæftiger sig med – nemlig at re­cirkulere de restprodukter, som vi alle er med til at producere. Men inden vi dykker ned i denne gren af det cirkulære område, hopper vi en tur til København sidst i april. Her blev der afholdt en todages konference ’LOOP – Waste To Resources’, hvor alle mulige og umulige aspekter af cirkularitet mødtes og debatterede,…

Hov – så var der ikke mere for den 25 øre.

Bliv medlem af Hedeselskabet for at få adgang til hele artiklen – det koster kun 50 kr. i kvartalet (25 kr. for studerende)1, og så kan du læse alle artiklerne om natur, klima, bæredygtighed og biodiversitet.  

Du modtager også tidsskriftet Vækst direkte i din postkasse fire gange om året, og du får adgang til arrangementer samt andre medlemsfordele.

Læs resten af artiklen - bliv medlem nu.

Allerede medlem? Log ind her.

1. Ved oprettelsen betaler du for resten af indeværende år. Dvs. 1. kvartal betaler du 200 kr. (stud. 100 kr.), 2. kvartal betaler du 150 kr. (stud. 75 kr.), 3. kvartal betaler du 100 kr. (stud. 25 kr.), 4. kvartal opkræves du 200 kr. (stud. 100 kr.) den 1. januar – dvs. kvartalet er gratis.